MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) generaldirektör Dan Eliasson gjorde ett överraskande bra framträdande på konferensen Brandbefälsmötet i Helsingborg.

Han sopade inte problemet med bristande operativ förmåga inom räddningstjänsten under mattan utan lyfte upp det som det stora problem det är. Det försökte inte heller hymlas med att de ”smarta” besparingarna som drabbat räddningstjänsten sedan 80-talet är boven i dramat. Besparingar har utarmat svensk operativ räddningstjänst till en katastrofalt dålig nivå, vilket bl.a. gjorde sig gällande i sommarens skogsbränder. Men då blir ju den givna frågan, vad planerar man att göra åt problemet?

Här slirar tyvärr resonemanget betydligt från generaldirektören. Jag frågade honom om man planerar några tvingande åtgärder mot kommunerna för att få upp numerären i räddningstjänstens vaktstyrkor. Det är bra att man från statligt håll satsar på utbildning och materiel, men huvudproblemet med för små vaktstyrkor ligger på kommunerna och här ser man ingen större vilja att lägga en enda krona mer till räddningstjänst, tvärtom. Därför ser jag det nästan som en nödvändighet från statligt håll att agera med tvingande åtgärder, om man menar allvar. Om man inte har någon som kan gå utbildningarna och hantera materielen faller det hela platt till marken. lsdlocked

Några tvingande åtgärder var inte aktuella. Det gavs inte heller något konkret svar i övrigt på dessa problem. Det gör att trovärdigheten att något ska ske minskar. Generaldirektören hade också en i mina öron konstig utläggning om att vi (åhörarna) nu måste påverka politikerna. Det har vi försökt göra i många år, själv är jag övertygad om att nerdragningarna varit ännu större om vi inte på olika sätt bjudit närmast desperat motstånd på många håll. Generaldirektören är väl (?) placerad på sin post för sin politiska kompetens (det är ju knappast för operativ branschkännedom). Då borde det väl vara ganska naturligt att påverkan på politikerna i detta fall bör ske från MSB:s topp.

Det är ju glädjande att MSB nu verkar ha en betydligt mer positiv inställning till operativ räddningstjänst än man tidigare haft. Det har känts konstigt att man i den instans som borde ge mest stöd sett en otroligt dålig inställning till operativ räddningstjänst. Under en period verkade nästan MSB gå i bräschen för att nedmontera svensk operativ räddningstjänst. Tyvärr ser jag att flera av de inom MSB som genom åren aktivt motarbetat den operativa räddningstjänsten sitter kvar på olika poster. Gör man inte upp med dessa figurer och flyttar bort dem infinner sig inte heller här något större förtroende för att något positivt kommer att hända.

MSB fick faktiskt till några bra saker i somras även om det reagerades sent. Skapandet av taktisk reserv bestående av helikoptrar på strategiska punkter var en bra åtgärd. Vi kan hoppas att detta blir standardförfarande vid torra somrar. Vi kan också hoppas på att arbetet fortsätter med att bygga upp operativ räddningstjänst. Eller ska vi förlita oss på att någon annan fixar det till oss? Så som man idag verkar resonera om det militära försvaret.

Vi får snart se om det kommer några förbättringar för operativ räddningstjänst. RIB-förhandlingarna rullar igång och här får vi en klar indikation på om man verkligen värderar vårt yrke på det positiva sätt man ofta ger uttryck för från olika håll idag.  Blir avtalet återigen dåligt lär inte många erfarna semi-professionella brandmän finnas kvar efter det. Låt oss slå fast en gång för alla att ett dåligt avtal för brandmännen (hel- såväl som deltid) är ett dåligt avtal för samhället.

Ola Morin
Insatsledare
Kompetensutvecklare