Stormen Alfrida har dragit fram över Norrtälje kommun med full kraft. Framkomligheten är begränsad då stora tallar ligger över E18. Mindre vägar är fullkomligt blockerade. Ambulans och hemtjänst kommer inte fram. Antalet villaägare som fått ovälkomna påhälsningar av flygande föremål och träd över sina hus är oräkneliga. Våra styrkor jobbar hårt under natten och morgonen i det akuta skeendet. Ändå är det bara början.

I skrivande stund, 8:e januari, har det gått tre dygn efter stormens framfart, och vi börjar få en överblick av skadeläget. Kraftbolagens initiala prognos för att avhjälpa strömbortfall förlängdes nyss från två till åtta dygn. Ett hårt besked för de drabbade. Hushåll på mer avlägsna platser och i skärgården får sannolikt vänta ännu längre. I en kommun där många har enskilda dricksvattenbrunnar med eldrivna pumpar blir problemet än mer påtagligt.

Vi sträcker ut många hjälpande händer i samhället

Även om den LSO-baserade räddningstjänsten för längesedan är avslutad så jobbar vi fortsatt under hårdtryck. Samtliga brandstationer i kommunen är bemannande dygnet runt för hjälpsökande, och utgör nu kommunens trygghetspunkter. Vi erbjuder värme, dricksvatten, el för att ladda mobilen, möjlighet att duscha, sova över, en kopp kaffe eller bara ett vänskapligt samtal. Våra brandstyrkor hjälper hemtjänsten att komma fram och agerar trygghetsjour för våra äldre invånare med hjälpbehov. Vår facebooksida nyttjas som en av de viktigaste kommunikationskanalerna med våra invånare. 

Våra brandmän är idag framförallt medmänniskor och samhällsrepresentanter, sekundärt utryckande skadeavhjälpare. Det kan tyckas exceptionellt, men även om situationen är extraordinär så är det vårt ordinarie uppdrag; att alltid göra det där lilla extra för invånarnas trygghet och säkerhet, det som kostar oss så lite men som är så otroligt värdeskapande för de vi är till för. I grunden är just det här vårt kärnuppdrag, invånarnas trygghet och säkerhet.

Vi står inte ensamma

Och vi är långt ifrån ensamma om att hjälpa till. Den anda och kamratskap som kommunen, organiserade frivilligresurser, andra samhällsaktörer, företagare och privatpersoner visar upp är enastående. Privatpersoner öppnar sina hem för behövande. Många jobbar oavlönat med att röja vägar och kraftbolagen kraftsamlar för att hantera en situation som är långt utanför det normala. Kommunen är uppe i stabsläge och det är vi i räddningstjänsten som fått förtroendet att leda och samordna kommunens samlade krishantering. Att definiera oss själva eller vårt uppdrag utifrån LSO känns extremt avlägset. 

Med en föränderlig hot- och riskbild, vare sig det kommer av klimatförändringar, normal samhällsutveckling eller ett förändrat omvärldsläge, behöver även vi vara föränderliga i hur vi ser på oss själva och vårt uppdrag. Var vi slutligen landar får framtiden utvisa. Det finns många lärdomar att dra, beslut att fatta och förändringar att göra. Men i skrivande stund är det svårt att vara annat än otroligt stolt över den kraft som vi alla tillsammans kan uppbåda. 

Tillsammans är vi starka! 

// Räddningstjänsten Norrtälje kommun 

Magnus Wallin, Räddningschef 

Marcus Wallén, Brandman 

Marcus Wallén Brandman
Magnus Wallin, Räddningschef