Med mer brandsläckningsutrustning och egen tankbil hade brandens omfattning starkt kunna begränsas anser Rickard Molarin vid Kårböle brandvärn. Under de 15 dagar insatsen pågick var 15 – 30 personer involverade i släckningsarbetet i Kårböle med omnejd.

Arbetsförhållanderna är omänskliga, arbetspass på upp till 48 timmar, sömn inhämtad i tält eller i bilar, mat och vattenleveranser kom igång efter några dygn, röken och hettan i luften innebär ett konstant intagav vatten, om det nu fanns vatten att dricka.

Vatten släcker skogsbränder

För att släcka skogsbrand behövs vatten och räddningstjänsten lånade ut tankbil till insatsgruppen i Kårböle men när branden var släckt skulle den vidare till annan plats. Tyvärr så tog branden fart igen, med en tankbil på plats hade den tämligen enkelt kunnat släckas, brandvakten hade bara kannor så nu fick elden fri spridning. Beslutsfattare vill inte ge medel till fast stationerade tankbilar hos landets brandvärn, nu hade en sådan i tidigt skede kunnat avgöra brandens omfattning och dess efterföljande skador.
I Kårböle finns en bil till första insats, den har 300 liter vatten med sig.

En större tankbil hade stoppat branden

Räddningsledningen kontaktades av frivilliga tex jordbrukare som erbjöd vattenunderstöd med dyngspridare, de fick svaret att avvakta. Brandvärnet beslutade då att överpröva deras nej och tack vara detta hade man vattenresurs, det går inte att ducka för frågan om MSB och kommunerna medvetet spar in pengar på de frivilligas insats.

Utan de frivilligas insats hade Kårböle by inte funnits idag, hur ser politikerna på det?

Snabba beslut

När det brinner i skogen gäller det att fatta snabba beslut, det finns inte alltid tid till att invänta order.

Brandvärnet i Kårböle använde skördare och två grävmaskiner för att dra upp en brandgata. Ibland blir det som att trolla med knäna för att få ihop släckutrustning och de lokala frivilliga har bättre kunskap än tillresta personer med utbildning, att våga stå kvar i rök och eld för att spruta vatten kräver erfarenhet och mod.

Beredskapen sämre än skogsbranden i Västmanland 2014

En utbildning på några veckor för alla eller en del inom Sveriges militär och hemvärn skulle innebära ett mycket större övertag mot skogsbrand. Flera frivilliga bönder och chefer som deltog i den stora skogsbranden i Västmanland 2014 vittnar om att ingen förbättring från beslutsfattarna har hänt, snarare är beredskapen sämre.
På frågan om semester svarar Rickard Molarin att den försvann i skogsbranden, men någon semester måste du väl ändå ha, frågar jag, jo, jag ska jaga björn nästa vecka, svarar han, det går säkert bra.

Anders Olsson, Rickard Molarin, Stefan Bolkegård, Dennis Christensen, Kristoffer Dahlström, Christer Nordlund.
Foto: Mikael Svanberg
Foto Rickard Molarin
Foto: Rickard Molarin

Text:
Fredrik Persson