Hem » Artiklar » BRF kräver att räddningstjänsten får rätt utrustning

BRF kräver att räddningstjänsten får rätt utrustning

Fackförbundet har under ett års tid krävt bättre skydd vid skogsbränder, nu har Arbetsmiljöverket startat en utredning hos räddningstjänsten i Kristianstad. 

Under förra årets bränder i Hästveda deltog flera av Kristianstads styrkor i släckningsarbetet. Under långa arbetsdagar i skift upptäcktes flera brister med brandmännens personliga skyddsutrustning. Styrkorna saknade andningsskydd och personalen valde att arbeta utan andningsmask. Christer Nyberg, huvudskyddsombud på Brandmännens Riks­förbund i Kristianstad beskriver: 
–Man andas in rökpar­tiklar under en lång peri­od och då är det inte ovan­ligt att ha huvudvärk efter en insats. När man snyter sig så blir pappret helt svart. 
När styrkan från Arkelstorp hade släckt en skogsbrand vid sjön Raslången togs frågan upp igen. Fackförbundet ansåg sig inte fått gehör och vände sig till Arbetsmiljöverket som nu genomfört en inspektion. Su­sanne Strömberg, hand­läggare på Arbetsmiljöver­ket säger: 
–Det är ett komplext ärende där vi måste kon­takta experterna på hu­vudkontoret och våra juri­diska experter innan vi kan ta ett beslut. 

Christer Nyberg berättar att: 
–Vi har ett helskydd med flaskpaket som man ska använda vid skogs­bränder, det vill säga med komprimerad luft. Proble­met är att de bara varar 15- 20 minuter när man an­stränger sig. Det kan vara 500 meter från fordonen till branden vid en skogs­brand och vi har ingen or­ganisation som kan förse brandmännen med nya flaskpaket i den takt som de används. 

Räddningstjäns­ten har nu köpt in totalt 35 halv­masker försedda med partikelfil­ter för användning vid skogsbränder. En nytillsatt arbetsgrupp har fått till uppgift att ta fram förslag på skyddsut­rustning, frågan är inte enkel och drar därför ut på tiden. Eftersom räddningstjänsten arbetar med en mängd olika händelser är det svårt och kostsamt att ta fram anpassad utrustning för alla tillfällen. Andreas Bengtsson, räddnings­chef säger:  
–Vi har en bred verk­samhet och då måste det finnas generella lösningar med en grundutrustning. Vi kan inte köpa in mäng­der av utrustning för skat­tebetalarnas pengar innan vi vet exakt vad vi ska ha. De masker vi har i dag skyddar, men är inte opti­malt anpassade till skogsbrand. 

Räddningstjänsten i Kristian stad följer MSB:s rekommen-dationer att undvika röken så långt det går vid skogsbränder om personalen måste arbeta i rök ska de ha helhetsskyddet med tryckluft. En nackdel med filtermasker är att kolmonoxid inte filtreras bort vilket kan leda till att man luras till känna sig säker och bli utan syre i bränder där det utvecklas stora mängder kolmonoxid. Fackförbundet kräver också lättare hjälmar för att undvika skador på nacke och axlar samt klädsel mer anpassad för skogsbränder. Arbetsmiljöverket har svarat på det här ärendet, de vill ha svar av Kristianstad kommun hur de tänker agera annars finns risk för vite.

Text: Fredrik Persson  Källa: Kristianstadsbladet

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Camilla Asp är utsedd till vikarierande generaldirektör för MSB

Camilla Asp tillträder som vikarierande generaldirektör för MSB. Hon kommer senast från sin tjänst som …