Hem » Nyheter » Avsiktsförklaring ska stärka samarbetet

Avsiktsförklaring ska stärka samarbetet

2018 stöttade räddningstjänsten MSB med fördelningen av de nationella och internationella förstärkningsresurser mellan de kommunala räddningstjänster som var i behov av förstärkning. Det samarbetet utvecklades inför sommaren 2019 och nu har Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd tagit fram en avsiktsförklaring med ambitionen att: 

  • Förstärka andra räddningstjänster som behöver mer personal i såväl insatsledning som övergripande ledning. 
  • Förstärka med personal för befattningar i MSB:s inriktnings- och prioriteringsfunktion med syfte att effektivt använda samhällets samlade räddningstjänstresurser, nationella och internationella förstärkningsresurser. 

MSB inrättar ett bidrag som ska underlätta för räddningstjänstorganisa-tionerna att stärka beredskapen för skogsbränder, bidraget ska täcka kostnader för utbildning, koordinering, planering och utveckling av samverkanskonceptet. För att upprätthålla ambitionsnivån inom ramen för avsiktsförklaringen är det viktigt att de tre räddningstjänstorganisationerna samverkar med andra räddningstjänster. Räddningsstjänstsverige har kompetensen att leda och samverka vid stora händelser, men i de enskilda räddningstjänstorganisationerna finns inte alltid den kompetensen. En stärkt samverkan gör det lättare att få fram rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. 

Arbetet kommer att utvärderas, där kommer bla tas hänsyn till utredningsförslagen som lämnats in till regeringen om att alla kommunala räddningstjänster bör vara knutna till en övergripande ledning med systemledning för att kunna klara av särskilt stora insatser. 

Fredrik Persson, Källa: MSB 

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Vi behöver bra rökdykare

Jag blev tidigt i min yrkeskarriär fascinerad av det vi kallar rökdykning. Att kunna gå …