FIRe, Future Inclusive Rescue service, är ett innovations- och samverkansprojektet som handlar om att normkritiskt undersöka, utmana och förändra den fysiska miljön på brandstationer. Ett exempel som presenterats inom Social byggnorm handlar om omklädningsrum på brandstationer utifrån ett jämställdhetsperspektiv

-Brandförsvarsförbundet som vi samverkade med i projektet är mycket positiva och har beslutat att Social byggnorm är ett givet underlag när de bygger nytt eller bygger om befintliga lokaler, säger Emma Börjesson, projektkoordinator vid Högskolan i Halmstad och projektledare för det Vinnova-finansierade projektet Social byggnorm. Under FIRe:s gång blev det tydligt för forskarna och arkitekterna i projektet att det finns en stark vilja till att arbeta med jämställdhetsfrågor inom räddningstjänsten, men också att det finns behov av stöd och verktyg för att kunna göra det på ett konkret sätt. Social byggnorm har en webbplats och en digital folder som kan användas som stöd och inspiration för räddningstjänster som vill bygga stationer som fungerar på ett mer jämställt sätt. 

– Brandförsvarsförbundet som vi samverkade med i projektet är mycket positiva och har beslutat att Social byggnorm är ett givet underlag när de bygger nytt eller bygger om befintliga lokaler, säger Emma Börjesson, projektkoordinator vid Högskolan i Halmstad och projektledare för det Vinnova-finasierade projektet Social byggnorm. 

Text: Fredrik Persson, källa: Högskolan i Halmstad, Samspel