Små frågor hanteras oftast via dialog och ett samtal mellan BRF och arbetsgivaren. Större frågor kan behöva mer handpåläggning och förhandlingar för att nå ett resultat. Här är ett par av de ärenden som har gett bra resultat och framförallt väldigt nöjda medlemmar.

Ersättning vid sjukdom

Under åren har ersättningen för sjukdom för RIB:are varit en svår fråga för en del arbetsgivare. Det står tydligt i RIB-avtalet hur det ska ersättas och vi hade för ett tag sedan en medlem som tyckte att hen fått utbetalt fel sjukersättning. Medlemmen påtalade felet för arbetsgivaren men arbetsgivaren ansåg inte att de gjort fel. Vår medlem tog då kontakt med BRF vars ena distriktsombudsman valde att ringa upp arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansåg fortfarande att denne gjort rätt men efter samtalet och en genomläsning av paragrafen i avtalet så betalade arbetsgivaren ut rätt ersättning till vår medlem. Detta ärende blev positivt i dubbel bemärkelse då medlemmen får rätt ersättning men också att arbetsgivaren framöver kan paragrafen och gör rätt när nästa arbetstagare ska ha ersättning vid sjukdom. 

Rehabilitering

En medlem blev sjukskriven både hos huvudarbetsgivaren och räddningstjänsten pga psykosocial ohälsa relaterat räddningstjänsten. Regelverket säger att när en arbetstagare blir sjukskriven och arbetsgivaren vet att denne ska vara borta mer än 60 dagar ska arbetsgivaren upprätta en rehabiliteringsplan redan efter 30 dagar. Detta skedde hos huvudarbetsgivaren men inte hos räddningstjänsten. Trots otaliga påminnelser till räddningstjänsten så upprättas det ingen rehabiliteringsplan. BRF påkallade då lokal förhandling som så småningom slutar i oenighet. BRF tar ett omtag i frågan och påkallade lokal tvisteförhandling som även den slutar i oenighet och vi lyfter den till central nivå. Inte heller där lyckas vi nå fram men det börjar hända saker hos räddningstjänsten då de upprättar en rehabiliteringsplan och äntligen kan medlemmen börja arbetsträna. 

Ett ärende som blev väldigt utdraget över tid men utan BRF:s arbete och medlemmens tålamod så kanske vår medlem aldrig kommit tillbaka till räddningstjänsten. 

Magnus Krantz
Brandfacket BRF
Firefighters