NEXT STEP – Den 7 september arrangerades en konferens av Brandmännens Cancerfond i samarbete med CTIF Sweden. BRF sitter i bägge organisationernas styrelse, självklart var vi där och välrepresenterade.

Cancerfrågorna har under lång tid drivits av förbundet och nu var det dags att presentera Next Step och lägga till att yrket brandman numera är klassificerat av IARC, International Agency for Research on Cancer, som en förhöjd risk till att få cancer. Konferensen bjöd på föreläsare från Kanada, Sverige, Norge och Danmark, från olika organisationer samt att utställare fanns på plats som visade upp tvättutrustning, nytt underställ, släckutrustning m.m.

Ordföranden för Brandmännens Cancerfond, Anders Cederberg, öppnade konferensen med att i den bästa av världar så hade konferensen inte behövts men nu är vi här och vad kan vi tillsammans göra för att påverka arbetsmiljön för våra brandmän? Redan 1775 kom den första studien och man fann kopplingar mellan cancer och sot. Studierna fortsätter än idag och på olika håll i världen. Bla i Storbritannien har man gjort studier på 11 000 brandmän varav 4 % hade cancer och ju äldre man blir ju större är risken. I åldern 35-39 år är det 323 % större risk att få cancer om du är brandman än den allmänna befolkningen.

Många års forskning bakom cancer relaterat brandmannayrket

Att som brandman få cancer är numera klassat i kategori 1. Det innebär att det föreligger en förhöjd risk att man som brandman kan få cancer. Det ligger många års arbete bakom detta och den som har varit med under hela resan dit är Alex Forrest. Alex Forrest arbetar för organisationen IAFF, International Association of Fire Fighters, och var också den ende icke medicinskt utbildade som var inbjuden av IARC när de kom fram till att ändra klassific-eringen. Åhörarna fick ta del av arbetet samt grunden till beslutet och det ligger drygt 900 sidor av forskning bakom förändringen. Forskningen fortsätter och påvisar att brandmän vid yngre ålder löper större risk för att få cancer och dessutom mer aggressiv sådan.

Arbetet fortsätter och Alex tror och hoppas att inom tio år så ska alla länder ha klassat cancer hos en brandman som arbetsskada. USA, Kanada, Australien och nu senast även Island har tagit detta beslut. Myndigheterna måste ta detta på allvar och ta sitt ansvar.

Paula Lundberg från Arbetsmiljöverket var på plats och förespråkade att det systematiska arbetsmiljöarbetet är av största vikt för att undvika och förebygga olycksfall och ohälsa. Det finns ju förskrifter och lagar som styr verksamheten och det trycktes mycket på att använda rätt personlig skyddsutrustning. Men också att beslutet från IARC kommer att förändra och påverka Arbetsmiljöverkets arbete med cancer hos brandmän och vilka effekter detta kommer att ge framöver återstår att se.

Gör vi nog för att skydda oss?

Våra nordiska grannar, Danmark och Norge, representerades av Tommy Kjear och Erik Tang. De tog upp frågan – gör vi nog? Finns det mer vi kan göra och hur? Ska vi verkligen använda larmställen till andra olyckor än brand eller finns det andra sätt? Enbart i Norge är det ca 35 brandmän som fått cancer godkänt som arbetsskada men för att fortsätta förebygga så krävs det att man tar ansvar som arbetsgivare, arbetstagare men också att politikerna tar sitt ansvar. Man har tagit fram en vägledning om vad man ska tänka på och som kan användas av kommunen/räddningstjänsten vid nybyggnation och renovering.

Brandmännens Riksförbund var en av initiativtagarna och var med och grundade arbetet och gruppen Friska Brandmän i Sverige och från dem kom Stefan Magnusson och berättade om uppkomsten till begreppet baserat på Skellefteåmodellen. Idag vida känt nationellt men också internationellt. Stefan tryckte hårt på hur kontaminerad utrustning ska hanteras men också hur vi släcker bränder och hur vi gör vid tex eftersläckning. Allt med syftet på hur man som brandman ska skydda sig från att bli kontaminerad.

Bättre arbetskläder skyddar mot toxiska ämnen

När det gäller att skydda sig från kontaminering så finns det idag forskningsstudie som påvisar att rätt underställ är av absoluta vikt. Det finns ett nytt underställ framtaget av CPP Garment och Lars Ekberg, professor på Chalmers, säger att forskningen påvisar att detta underställ ger stora positiva effekter. Ytterligare projekt pågår och fram till 2025 ska det forskas på hur huden upptar toxiska ämnen i samband med exponering i arbetsmiljön.

Alla ska ha rätt till samma prover vid den årliga läkarundersökningen

Kan man då göra en tidig upptäckt på brandmännens årliga läkarundersökning? Det finns enligt föreskrifterna gällande de medicinska kontrollerna en lägsta nivå att förhålla sig till och man vet att arbetsgivaren gör olika i sina upphandlingar om vad som ska ingå. När räddnings-tjänsterna gör sin upphandling av företagshälsovård skiljer det sig åt i vad den årliga läkarundersökningen ska innehålla. Ernst Zuber, överläkare i klinisk fysiologi på Aleris, som genomför läkarundersökningar på brandmän inom Storstockholms brandförsvar pratade om hur vi kan utveckla hälsokontrollerna men också om dessa kontroller ska fortsätta när man gått i pension. Det finns kontroller av blod, urin, hudkostymen, screening m.m. för att upptäcka cancer i ett tidigt stadium.

Avslutningsvis en oerhört givande dag och hur utvecklar man detta i sina räddningstjänster? Vad görs idag och vad man kan göra mer av? Behövs det förändringar i synsättet att upptäcka cancer i tid? Det finns ett nytt underställ och hur många räddningstjänster kommer satsa på det? När kommer cancer hos brandman bli klassat som arbetsskada i Sverige?

Viktigt med fler konferenser

Frågorna är som sagt många och det arbetas både nationellt med även internationellt och förutom det samarbete som finns med IAFF, Alex Forrest och deras nätverk har Sverige, Norge och Danmark bildat Nordic Firefighters Health & Safety för att tillsammans arbeta vidare med denna oerhört viktiga fråga och till sist, blir det fler konferenser? Ja den behövs menar deltagare och arrangörer och tanken sägs vara att ha en årlig konferens för att sprida kunskapen och hjälpas åt att kämpa och bekämpa cancereländet.

Magnus Krantz, ombudsman BRF
Firefighters