Lupp är ett program för ledning och uppföljning av räddningsinsatser. Det vänder sig främst till svensk kommunal räddningstjänst. Lupp används för noggrann dokumentation av händelseförloppet före, under och efter en räddningsinsats. Den nya versionen innehåller följande nyheter.

Större säkerhet med personlig inloggning

Personlig inloggning ger ökad säkerhet och spårbarhet av vem som utfört vad. Användare loggar in med egna användaruppgifter och befintliga användare måste bjudas in till första inloggningen. Lupp mobilapp version 1.1 kommer sedan enbart fungera mot Lupp 7.0 och senare versioner.
För hjälp kontakta MSB:s support på: rib@msb.se

Möjlighet till behörighetsstyrning

Det införs en möjlighet till behörighetsstyrning vilket innebär att du kan begränsa vem som får göra vad och vem som får se vad. Det kan bestämmas av organisationen med hjälp av grupper. Det blir också lättare för organisationens användare att logga in eftersom det nu kan ske automatiskt.

Möjlighet att bjuda in externa användare

Det går att bjuda in externa användare som då kan köra Lupp mot organisationen. Behörighetsstyrningen kan begränsa delningen till en specifik insats. Externa användare bjuds in via Lupp mobilapplikation, version 1.1. Kom ihåg att nya mobilapplikationen version 1.1 är kompatibel med Lupp version 7.0 och senare versioner.

Lupp app för iOS och Android

Mobil version av Lupp laddas ned via App Store eller Google Play. Lupp-appen fungerar bara om den ansluts till en befintlig Lupp-installation som kräver särskilda inställningar i servermiljön. Det kommer behövas en licensnyckel för att ladda ned och installera programmen, licensen beställs via formulär på MSB:s hemsida.

Fredrik Persson
Firefighters
Källa: MSB
Bild: Istock

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here