I början av 2014 (om jag minns rätt) startade vi en arbetsgrupp som vi gav namnet Kvinnor i Räddningstjänsten KiR. En av anledningarna var rekryteringsproblematiken, vi pratade om hur vi skulle kunna nå ut till större målgrupp som sökte brandmannayrket och kom då fram till att kvinnor till skulle kunna vara en del av en lösning. Vi bytte sedan namn till Mångfald inom Räddningstjänsten

Vi var tre tjejer som startade KiR 2014, vi blev snabbt fem. Vi var både deltid- och heltidsanställda med olika inriktningar utifrån egna intressen. Jag hade vid den tiden 25 års erfarenhet av Räddningstjänsten och när jag nämnde mitt yrke utanför arbetstid så kom ofta frågan ”vad är det egentligen ni gör i Räddningstjänsten?” 

Jag upplevde att många var nyfikna på yrket och ville gärna söka, men få tog steget. Den typiska brandmannen var (och fortfarande är) män, så vi i KiR ställde oss frågan ”hur ska vi nå ut till den stora målgruppen kvinnor?” Tankar om att det kan vara lättare för tjejer att våga ta kontakt och prata med kvinnliga brandmän, som är i verksamheten och som vet vad det innebär.

Med tiden ville vi också inkludera andra grupper som sällan förekom i ansökningarna, tex personer med utländsk bakgrund. Vi bytte då namn till Mångfald i Räddningstjänsten MiR och det heter vi fortfarande.

Grundläggande i hela vårt tänk är att det ska vara lika villkor oavsett vem det gäller. Det ska absolut inte vara skillnad i anställningskrav, utan alla ska klara de krav som ställs. Sedan är våra beredskapsgruppers/beredskapsskifts stora styrka att vi alla har olika förmågor och att vi gemensamt löser uppgifter bättre och tillsammans blir vi kompletta, men grundkompetensen ska vara lika.

Målsättningen nu är densamma som när vi startade. Att vara behjälplig som bollplank, att besvara olika frågeställningar som kan dyka upp om man vill söka sig till Räddningstjänsten. MiR ska även vara stöd och kunna hjälpa om man redan har en tjänst och stöter på problem samt kunna länka till BRFs ombudsmän. 

MiR består idag tillsammans med mig av Anette Askenryd (Piteå Rdtj samt styrelsemedlem BRF centralt), Elise Almquist Idén (Piteå, tjänstledig från Rdtj), Stefan Nygren (Holmsund, styrelsemedlem BRF centralt, fd brandman) och Ahmad Abou-Taouk (Holmsunds Rdtj).  

Ni hittar våra kontaktuppgifter : 

BRF – MIR
Firefighters.se