Med rätt övning skapas problemlösande superhjältar som drivs av mening, kompetens, tillhörighet och frihet. Instruktören måste därför ha meningsfulla övningar för att skapa och behålla motivationen hos de som övar.

Varför ska jag öva?
Det är nog ingen som missat att en motiverad individ helt kan ha tappat gnistan efter ett år med fel arbetslag, eller fel arbetsledare. Motivationen att vara en bra brandman är uppenbarligen något som enkelt går att döda med en dos jante, eller för den delen inkompetens hos arbetsledare. Men om vi kan minska motivationen, så går den givetvis också att höjas. Om du är instruktör är det ditt jobb att skapa motivationen att öva mer och bli en bra brandman.

Mening, jag vill att det jag gör är meningsfullt
Ett klassiskt straff eller tortyr vore att tvinga mig att gräva en grop, och vid något godtyckligt tillfälle tvinga mig att fylla i den igen och göra en ny grop någon annanstans. Gropen saknar syfte, och därmed saknar mitt arbete mening. Jag kan få betalt för att utföra arbetet och därmed välja att utföra det, men det hindrar mig inte från att känna att mitt arbete är meningslöst. Vissa personer vill förminska räddningstjänstens ädla syfte att rädda liv. Det är till exempel dina kollegor som säger att det bara är ett jobb, för att slippa ansvaret att bli bättre. Det är dina heltidskollegor som inte vill jobba på kvällarna, för det har vi inte betalt för. Det är cheferna som vill att yrket ska heta handläggare. Det är personer som glömt bort meningen, och därmed syftet med varför vi finns till.

Skapa mening i övning
De flesta som blir brandmän vill göra skillnad för andra. Det finns en tydlig mening i arbetet som ska utföras. Som instruktör kan du tyvärr inte sparka alla som glömt det, men du kan försöka påminna dem. Visa upp filmer och bilder från riktiga olyckor på youtube innan övning. Synliggör syftet med just denna övningen och varför den är meningsfull. Vi ska förbereda oss på att göra insats i en extraordinär situation som sällan inträffar. Men i den situationen är vi skillnaden mellan liv och död. Låt dem aldrig glömma det syftet då det skapar den mening som behövs för viljan att öva.

Kompetens, jag vill vara duktig på det som är meningsfullt
Om jag förväntas gräva en grop som saknar syfte är det troligen svårt att motivera mig att göra ett bra jobb, arbetet måste kännas meningsfullt. Men även om syftet känns meningsfullt betyder det inte att jag nödvändigtvis vill öva för det. Om jag inte tror att övningen faktiskt gör mig bättre känns det ganska meningslöst att lägga energi på den. Eller om jag redan tycker att jag är bra nog, kanske till och med bäst, är det inte speciellt motiverande att öva. Varför öva om det inte gör någon märkbar skillnad?

Visa vad som är bra och dåligt
Varje övning måste inledas med att synliggöra vad som är bra, och vad som är dåligt. Om jag inte har någon referens för vad som är ett bra eller dåligt resultat, hur ska jag då kunna värdera min egen insats. Det är först när jag ser en riktigt kompetent brandman arbeta som jag kan jämföra med min egen kompetens. Varje övning måste exponera brandmän för sina egna brister, så att de själva inser att de inte är så bra brandmän som de skulle vilja vara. Skapa två filmer. En film som visar på den lägsta godtagbara nivån som accepteras av organisationen, en medioker brandman. Visa sen den andra filmen på en hur en bra brandman löser uppgiften. Låt aldrig övande lämna med en felaktig och uppblåst bild av hur bra de är.

Tillhörighet, jag vill att andra ska tycka om mig
I en grupp vars meningsfulla syfte bygger på kompetens är det säkrast att aldrig mäta eller utmana individernas kompetens. Det ligger i gruppens intresse att dölja varandras brister, av omtanke om varandra och rädsla att mina egna brister ska komma fram. Det är också viktigt att gruppen värderar samma saker som jag tycker är viktigt. Om gruppen tycker att jag är en löjlig brandnörd kommer jag troligen gömma mitt intresse, eller helt släppa det. Vi är obotliga sociala varelser som är i desperat behov av att passa in i vår grupp. Det är därför enklast att sätta låga krav som alla kan klara för att undvika dålig stämning och potentiella konflikter.

Låt gruppen sätta egna mål för övningen
Börja med att visa syftet med övningen, så att den känns meningsfull. Visa sedan vad minimikraven är för att vara en medioker brandman, och vad som är en bra brandman. Du som instruktör kan inte tvinga befäl och brandmän att sikta på att bli bra brandmän. Men du kan försöka pressa dem till att sätta de målen själva. Låt först befälet, eller den tonsättande brandmannen, inför alla andra säga hur bra denne vill vara efter övningen. Låt sedan alla andra i gruppen indivuellt göra samma sak. Som individ är det svårt att offentligt säga att man vill vara en medioker brandman, särskilt som ledare för gruppen. När gruppen väl bestämt sig för hur duktiga de vill vara kommer de också hjälpa varandra att nå de målet för att undvika att någon misslyckas. 

Frihet, jag vill vara fri att välja själv
Motsatsen till frihet är slaveri, där jag som individ inte har möjlighet att påverka vad jag förväntas göra. Den känslan av maktlöshet är väldigt jobbig för de flesta personer. Och om arbetstagaren inte kan påverka något kring de uppgifter som arbetsgivaren bestämmer att de ska utföra kommer motivationen troligen att vara låg. Samtidigt är kravlöshet en signal på att uppgiften är meningslös, då det inte verkar spela någon roll om eller hur den löses. Det finns en svår balans där tydliga krav är viktigt för att signalera att en uppgift är meningsfull, samtidigt som friheten att påverka är lika viktig.

Sätt tydliga krav, men låt individen välja hur och nivån
För att signalera att en uppgift är viktig måste arbetsgivaren sätta tydliga minimikrav för kompetensen som krävs för att utföra den. Samtidigt är detta givetvis nödvändigt för att upprätthålla arbetsmiljöansvaret. Men hur jag uppnår dessa minimikrav bör inte instruktören bestämma utan enbart erbjuda alternativ. Jag kan öva individuellt, öva i grupp, gå på särskilda övningar på kvällar, köra e-learning etc. Det viktiga är att individen får friheten att välja hur. Minimikravet är dock bara för mediokra brandmän. Detta tydliga krav kommer också med en möjlighet för individen att nå en högre nivå, och bli en bra brandman.

Motivation går att skapa
Vi kan betala slavar för att utföra meningslösa uppgifter och nå mediokra resultat. Det är möjligt så länge vi betalar tillräckligt mycket. Men om målet är att skapa magiker som löser omöjliga problem så är det superhjältar vi behöver. Och superhjältar drivs av mening, kompetens, tillhörighet och frihet. Det är hörnstenarna för alla människors drivkrafter och det är så vi bygger kompetenta bra brandmän. 

Lars Axelson
Här hittar du fler texter av Lars
The Swedish Firenerd