Den 8 mars är det den internationella kvinnodagen och dagen uppmärksammas av människor och organisationer över hela världen (i en del länder är denna dag till och med en helgdag). 

Kvinnodagen har uppmärksammats sedan 1911 och syftet med dagen är att lyfta frågor som rör kvinnors rättigheter och möjligheter och ett tillfälle att reflektera kring de framsteg som har gjorts men också uppmärksamma insatser som behöver göras för att främja kvinnors rättigheter. 

Även om vi kommit långt i jämställdhetsarbetet så finns det fortfarande mycket kvar att göra. För mig är det exempelvis viktigt att jobba för att bredda bilden av vem som kan bli brandman och därför tackade jag ja till att komma och berätta om brandmannayrket på en sammankomst som Piteås kvinnliga företagare anordnade den 8 mars i år. Med mig hade jag min kollega Emelie Persson som jobbar som brandman på heltiden (själv är jag RIB). 

Det var ett välbesökt arrangemang där drygt 150 personer deltog. Vi berättade om vad yrket innebär, utbildningsvägar och om våra egna upplevelser av att vara kvinna inom Räddningstjänsten. Vi har förmånen att jobba på en station där vi inte behandlas annorlunda för att vi är tjejer och där cheferna förstår vikten av ett kontinuerligt värdegrundsarbete. De har även en vision om att få in fler tjejer i verksamheten. I fjol hade vi en prova-på-dag för tjejer som var väldigt uppskattad och tanken är att göra om denna till hösten. Det ser vi fram emot!

Anette Askenryd
Här hittar du fler artiklar av Annette Askenryd

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here