Larmtjänst informerar att under 2020 kommer försäkringsbranschen genomföra kontroll av bilbränder. Man vill ta reda på hur vanligt det är att försäkringsbedrägerier ligger bakom bilbränderna.

Med de fördjupande utredningarna vill man försvåra för den här typen av bedrägerier. Förhoppningsvis kan kontrollen leda till ökad trygghet i samhället och minska belastningen på räddningstjänst och polis. 2017 utfördes en liknande undersökning den visade att 52% av bilbränderna bedömdes vara försäkringsbedrägerier, under det året betalades 252 miljoner kronor ut i skadeersättning för bilbränder.

Källa: Larmtjänst