Hej alla, jag vickar tillfälligt med ledaren då vår förbundsordförande i för tillfället är sjukskriven och ligger inne före diverse uppgraderingar och renoveringar. Krya på dig Peter! 

I skrivande stund nalkas Brandmännens Riksförbunds kongress, den har varit återkommande sedan 1945 och det är där man väljer styrelse för den kommande mandatperioden. 

Ytterligare fyra år har snart passerat i BRF:s historia och vad har vi då åstadkommit kan man undra? 

Vi är starkt befästa ute i landet med en väl fungerande distriktsorganisation.  Våra duktiga distriktsombudsmän gör ett fantastiskt jobb, bara under 2018 hade vi närmare 400 ärenden i vårat ärendehanteringssystem. Vi sitter med i dom flesta (nog nästa alla vågar jag påstå, på ett eller annat sätt) där man diskuterar svensk räddningstjänst både på lokal och central nivå. Vi har bevakat Almedalen, Glesbyggdkonferans, skadeplats, Nätverket för svensk räddningstjänst (NRJ), en stark mediabevakning samt många debattinlägg i olika forum. 

Förbundets arbete med att försöka samla all räddningstjänstpersonal under samma tak fortgår vilket innebär att det ställs högre krav på oss som förbund. Att vara remissinstans och bollplank åt politiker, myndigheter samt att verka i relaterade nätverk har satt oss i en stark ledande position där den enda målsättningen är att föra svensk räddningstjänst framåt. 

Förutom sedvanligt fackligt arbete har vi jobbat hårt med att vara en trovärdig samhällsaktör. Detta genom att öka medvetenheten i studier och forskning, samla och kommunicera statistik samt att ta fram riktlinjer för bästa praxis. Allt detta genom att utveckla och utöka vårat nätverk av specialister och att arbeta nära frontlinjen med brandmän och ta med oss verkligheten tillbaka till beslutsfattare och politik. 

Brandmännens Riksförbund är alltså det största fackförbundet inom svensk räddningstjänst och har genom många aktiviteter befäst den ställningen. 

Tillförordnad förbundsordförande 

Tobias Rådenfjord