INCA AB har snart 20 års erfarenhet av att ta fram innovativa lösningar för att brandsäkra miljöer och produkter av vitt skilda slag. Samarbeten och utvecklingsprojekt drivs idag tillsammans med internationellt etablerade företag på fyra kontinenter. Under de senaste åren har INCA AB satsat stora resurser för att med ett helt nytt tänk ta fram en unik multifunktionell produkt som kan svara upp till en synnerligen tuff kravspecifikation – WFS Net®. Produkten är nu helt klar för lansering i större skala. 

WFS Net® är ett nät som vid brand eller plötslig temperatutökning snabbt sväller upp och bildar en seg, skumliknande värmebarriär. Produkten är utvecklad för att kunna motstå temperaturer över 1.200 ⁰C under lång tid och tål användning och applicering i tuffa och krävande miljöer. Inga nu kända miljö- eller hälso-farliga ämnen ingår. Vid expansion frigörs i huvudsak CO2 och H2O. Själva substratet är ett galvaniserat, mjukt specialstål, vilket gör produkten stark och flexibel. 

Med multifunktionell menas att WFS Net® kan användas för att skydda trä, metall, plaster, betong, gummi, olika typer av isolermaterial och kompositer etc och därmed kunna ersätta ett flertal av de brandskyddsprodukter som idag används och då i kombination med ny innovativ design. Därtill kommer möjligheten att på helt nya sätt undvika brandspridning och kunna skydda byggnader (t.ex. vindar, takfot, bärande delar), strategiska installationer (t.ex. för el-, vatten-försörjning, kommunikation), olika typer av komplexa konstruktioner (t.ex. långa järnvägsbroar av trä – vanliga i USA och Kanada), underlätta och säkra efterbevakning i samband med större bränder i skog eller urbana miljöer osv. 

Detta är en unik och helt fantastisk produkt, där bara fantasin sätter gränser för användning!”, säger f d brandmästare Peter Wisseng, Stockholms Brandförsvar, som nära samarbetat med INCA i de olika fullskaletester som utförts. 

WFS Net® har klarat testerna för de senaste brandklassningarna av trästolpar både i Australien, Kanada och USA och används nu även av de större järnvägsbolagen i Nord Amerika för skydd av bl a träbroar och syllar. 

Det saknas idag av Boverket godkända teststandards för en produkt som WFS Net®. För att täcka upp för detta har INCA AB verkställt fullskaliga tester tillsammans med Räddningsskolan i Rosersberg (RSR AB). Testinstitutet RISE har på plats utfört objektiva tredjepartsmätningar av resultaten. Konsekvenserna vid t.ex. vindsbränder i äldre radhus och fastigheter skulle därmed, på ett mycket enkelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt, kunna begränsas avsevärt utan att behöva invänta framtagande och ackreditering av teststandard respektive testinstitut. 

WFS Net® är utvecklad för att vara en av de mest kostnadseffektiva lösningarna på ökad brandsäkerhet samt är enkel att applicera utan specialverktyg. Det går utmärkt att använda häftpistol, sax eller kniv. Vid större arbeten kan förformning ske för snabbare slutmontering. 

För att säkerställa kvalitet vid installation av WFS Net®, kommer INCA AB tillsammans med Räddningsskolan i Rosersberg (RSR AB) att tillhandahålla utbildning och certifiering av enskilda installatörer och företag. 

Läs mer på: www.incatech.se