För snart fyra år sedan lämnade jag den digitala spelvärlden och det svenska spelbolaget bakom succéspelet Candy Crush Saga, King, och började jobba som brandman inom Räddningstjänsten Norrtälje kommun. Ett för mig naturligt beslut men för andra irrationellt och avigt.

Om du mot förmodan inte hört talas om Candy Crush så är det ett av världens mest spelade spel och har laddats ner mer än 2,7 miljarder gånger. Under 2014 omsatte spelet runt 30 miljoner kronor om dagen och företaget King såldes 2016 för 5,9 miljarder dollar.

Steget från digital produkt- och affärsutveckling till brandmannayrket kan tyckas enormt och givetvis är det på sätt och vis det, men samtidigt handlar det i grunden om samma sak; att med små välfungerande team, med olika kompetenser, leverera en slutprodukt som möter behovet. Att sedan behovet skiljer sig avsevärt från att lösa en nivå i ett spel till en räddningsinsats är en annan femma.

Jag är mycket tacksam över den erfarenhet King gav mig men kan inte tänka mig att återvända. De utmaningar som räddningstjänsten ger mig, den stolthet yrket medför och det genuina syfte som är vårt existensberättigande är helt oslagbart. Jag hoppas även du känner det och förstår hur viktig just du är!

Lärdomar från King

Räddningstjänsten har samtidigt mycket att lära från ett ungt, datadrivet, agilt, multikulturellt och jämställt företag som King. Några exempel:

  •  Alla team som bygger spel är få till antalet och fyllda med OLIKA kompetenser. Just olikheterna är ett måste för att snabbt hitta de rätta lösningarna.
  •  Planeringscyklerna i verksamheten är korta (2-3 veckor) och teamen levererar ALLTID vad de lovat på utsatt tid.
  •  Vi strävade alltid efter att fatta datadrivna beslut, d.v.s. att alltid utgå från att beslut ska grundas på faktiska data. Ett exempel inom räddningstjänsten är att de metoder vi använder ska vara bevisat bäst för den givna situationen och inte grundas i daterade vanor.
  •  Personalen är allt och att rekrytera rätt är av högsta prioritet. På King rekryterade vi nästan alltid rätt och dessutom i snitt två personer om dagen under två års tid. Något andra sa var omöjligt…
  • Just det omöjliga var ofta vad vi gjorde. Det vill säga: vad andra sa var omöjligt. Det är bättre så, konkurrensen är minimal om du sätter “omöjliga” mål.

En hållbar organisation

Bemanning och rekrytering är något som vi i Norrtälje, med gott resultat, tänkt lite annorlunda kring de senaste åren. Glädjande nog får vi löpande höra framgångsrika berättelser från andra räddningstjänster runt om i Sverige som följt våra exempel.

Vägen till en hållbar bemanning och kompetensförsörjning är sällan självklar och spikrak men alltid högst genomförbar. Som Henry Ford uttryckte det redan för 100 år sedan: ”Vare sig du tror du kan eller inte så har du rätt”. Med självförtroende, marknadsföring, beslutskraft och förändringsvilja bör vi inom kort tillsammans ha skapat köer av kompetenta sökande, även till de tjänster vi idag har svårt att tillsätta.

Start with why!

Med utgångspunkt i vår framgångsrika rekrytering på King önskar jag generellt att vi inom svensk räddningstjänst blir bättre på att förmedla varför vi finns och varför någon bör jobba hos oss. Låt ”vad” och ”hur” vänta. Vi bör även i större utsträckning rikta blicken framåt snarare än att tala om problemen vi ser idag. Fråga dig själv om du vill jobba i en organisation som bara ser problem eller en som har en tydlig vision och framtidstro?

Att förstå vad som är viktigt för våra framtida anställda är givetvis även det centralt. Lön kommer ofta först på tal men så länge lönen inte är orimlig är andra aspekter ofta viktigare. Arbetstider, kultur, flexibilitet, arbetslokaler, möjlighet till påverkan, transparens från ledningen, utvecklingsmöjligheter, ansvar m.m. är mer avgörande. Detta gäller inte bara för att ta anställning, utan även för hur länge den nyanställde stannar.

Vidare bör vi alla fundera på vad som gör just vår räddningstjänst unik i förlängningen. För när vi alla lyckats kommunicera varför så blir att skilja oss ur mängden viktigt. Vi ser redan nu en ökad konkurrens om personal och den konkurrensen kommer hårdna samtidigt som rörlighet mellan räddningstjänster ökar. Så om vi vill ha de bästa kollegorna vid vår sida om några år så är tiden att agera nu!

Att nå nästa nivå

I Candy Crush handlar allt om att nå nästa nivå. Utveckling. Ökad förmåga. Bättre resultat. Det är lätt att dra paralleller till vår verksamhet och räddningsinsatsen. Hur lär vi oss av våra val och beteenden? Hur löser vi uppgiften bättre nästa gång? En lång utvecklande resa väntar Candy Crush spelarna på samma sätt som för en nyanställd brandman.

Det intressanta här, om vi talar om lärdomar, är att tidspress sällan har en positiv effekt vad gäller prestation och att en gradvis stegrad svårighetsgrad med viss variation skapar det största engagemanget…

Avslutningsvis vill jag dela med mig av en hemlighet. Det är nämligen så att varje morgon när jag vaknar så ställer jag mig upp och säger högt till mig själv; ”Det här kommer bli en bra dag”. Något som givetvis stundtals irriterar min fru men som jag är helt övertygad om ökar sannolikheten att min, och därmed hennes dag blir just bra.

Jag vet att med rätt inställning, lyhördhet och en tydlig riktning löser vi alla utmaningar vi har framför oss. Vi löser de dessutom bäst tillsammans som ett enat Räddningssverige!

…och ja, jag kan förmodligen hjälpa dig nästa gång vi ses om du kört fast i Candy Crush 😉

// Marcus Wallén, Brandman Räddningstjänsten Norrtälje kommun