Hem » Artiklar » Så stärker MSB skogsbrandsberedskapen till sommaren 2019

Så stärker MSB skogsbrandsberedskapen till sommaren 2019


MSB har skapat en helt ny svensk förmåga att bekämpa bränder från luften genom avtal med privata helikopterentreprenörer. Helikopterberedskapen kommer att anpassas efter var brandriskerna är som störst i landet. Vid grundberedskap kan helikoptrarna ställas till vårt förfogande inom 12 timmar. Vid höjt beredskapsläge ska de vara i luften inom 180 minuter och vid högsta beredskapsläge inom 90 minuter. Under skogsbrandssäsongen, 1 maj till 15 september, kommer helikoptrarna att placeras på de platser i landet där brandrisken är som högst. Det kräver att situationen i landet analyseras löpan-de under hela säsongen och beredskapen anpassas efter det aktuella läget.

Kravet i upphandlingen var att leverantören ska kunna ställa minst 10 helikoptrar till förfogande där två eller flera helikoptrar ska ha kapacitet att bära minst 1000 liter vatten och övriga 8 minst 500 liter. MSB har avtalat om 10 helikoptrar. Vid behov har MSB op-tion på fler helikoptrar och i anbudet presenterades drygt 30 helikoptrar. Helikoptrarna kan i stort sett täcka hela Sveriges yta inom en timme när de är place-rade på sina ordinarie baser. Sverige kommer också att ställa sex helikoptrar till EU:s förfogande. Brandflygen från EU och Norden, som Sverige tog del av förra som-maren, är fortsatt en del av skogsbrandsberedskapen.
För att helikopterberedskapen ska fungera ef-fektivt genomför MSB utbildningar både för räddningstjänstpersonal och länsstyrelser och internt på myndigheten. De aktörer som har behov av helikop-trarna efterfrågar dem via myndighetens tjänsteman i beredskap, TIB

Fler skogsbrandsdepåer och utökad lagerhållning
Antalet skogsbrandsdepåer ökas från 15 till 24. Skogsbrandsdepåerna är utplacerade på strategiskt lämpliga orter i landet och kan användas när resurser på lokal och regional nivå inte räcker eller är uttömda. Depåerna finns på följande orter: Boden, Skellefteå, Dorotea, Östersund, Sundsvall, Söderhamn, Ludvika, Strängnäs, Kristinehamn, Bengtsfors, Visby, Vetlanda, Högsby, Ljungby och Enköping. MSB har också två de-påer på sitt lager i Kristinehamn. Depåerna innehåller bland annat närmare 3 mil brandslang, motorsprutor och fyrhjulingar. Nu går återställningen av använda skogsbrandsdepåer snabbare, bland annat genom ut-ökad lagerhållning och utrustning för att tvätta använda slangar.

Samverkan vidareutvecklas med andra myndigheter, fler personer rekryteras med kompetens inom värd-landsstöd (stöd som ges till inkommande hjälp från andra länder) till vår personalpool, fler utbildas och ut-veckling av arbetsformerna.
MSB tar fram handenheter till Rakel, mobila bassta-tioner och stöd till sambandssamordning. Inför som-maren står 9 mobila basstationer redo att användas.
GIS, geografiskt informationssystem, är ett stöd till beslutsfattare att visualisera med hjälp av kartor. MSB kommer att kunna erbjuda stöd med GIS-experter som kan skickas till en räddningstjänst eller länsstyrelse som behöver hjälp. Dessutom utvecklar MSB tillsammans med Lantmäteriet en civil geocell som ska kunna pro-ducera kartor till en specifik händelse.

SMHI ska leverera förfinade väderprognoser och riskbedömning för skogsbrand
MSB beställer prognoser av SMHI för att bedöma risk för skogsbrand, en som beräknar hur mark tor-kar ut och en som bedömer hur stor en brand kan bli. Prognossystemet utvecklas och förfinas tillsammans med SMHI.
MSB tar fram en vägledning i skogsbrandsläckning som främst vänder sig till kommunal räddningstjänst, framför allt till personal som aktivt deltar vid brand-bekämpningen ute i skog och mark. De praktiska kun-skaperna kring en skogsbrandsinsats ska stärkas och kunskaperna ska ökas kring användande av flygande re-surser. Vägledningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning från MSB:s webbplats.

Internationella samarbeten är en viktig del av den svenska skogsbrandsberedskapen. Under skogsbrän-derna sommaren 2018 var det internationella stödet en viktig del i hanteringen av bränderna. Sverige samarbe-tar, via MSB, med EU inom ramen för EU:s reviderade civilskyddsmekanism, RescEU.
Sverige har också, via MSB, ett nära samarbete med de nordiska och baltiska länderna, ett samarbete som på grund av den geografiska närheten är extra viktigt. MSB har intensifierat samarbetet med de nordiska och baltiska länderna för att stärka beredskapen att hantera skogsbränder, till sommaren och på längre sikt. Om det skulle bli en sommar där stora delar av EU:s resurser behövs i södra Europa är det ännu viktigare att det finns ett starkt nordeuropeiskt samarbete (läs om Nordic Rescue på sidan 33).
Mer information hittar du på www.msb.se.

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Med 42 års erfarenhet i ryggen

Det är solidariteten som förändrats allra mest, bland brandmän men framförallt samhället i stort. Det …