Hem » Nyheter » Nytt släckmedel kan hejda brandens spridning.
I över sex minuter lyckades bilen som besprutats med AVD stå emot branden och förhindra att den spreds.

Nytt släckmedel kan hejda brandens spridning.

Ursprungligen är släckmedlet framtaget för att släcka bränder i litiumjonbatterier. Men nya tester visar att AVD också kan användas för att hejda ett snabbt brandförlopp. – Vi fick en fullt utvecklad bilbrand att hejdas från spridning i minst sex minuter, säger Ola Rödin, brandmästare på Räddningstjänsten i Halmstad.

Första insatsen är avgörande vid brandbekämpning, men det gäller samtidigt att vara resurseffektiv.

Ofta skickar man ut en liten grupp för att göra en första insats och bedöma behovet. – Ibland är gruppen alldeles för liten och man behöver begära förstärkning, då gäller det att vinna tid, säger PO Malmquist, på Utkiken, som initierat testen. Det var bakgrunden när AVD skulle testas av Räddningstjänsten i Halmstad, Räddningstjänsten i Båstad samt Räddningstjänsten Väst. I testet användes två bilar som placerades bredvid varandra, för att simulera en vanlig parkeringsmiljö. Den ena bilens sida besprutades med AVD, den andra bilen sattes i brand. Syftet var att se hur länge den besprutade bilen kunde hålla emot brandhärden, utan att fatta eld. – Testet var lyckat, den besprutade bilden stod emot väldigt bra och det var först efter över sex minuter när det kom vatten från släckning av den andra bilen, som rutan sprack, säger Ola Rödin, som också var övningskoordinator för testet. 

AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion) är ett relativt nytt medel vid brandbekämpning. Medlet består av en vattenbaserad samling med partiklar av mineralet vermikulit. När medlet sprutas på kyls först eldhärden ner, sedan bildas en kvävande skorpa över elden. 

Housegard Brandsläckare 6L. Fylld med AVD, lämpad för släckning av bränder i litiumbatterier. Användningsområden: insamlingsplatser av batterier och elektroniska produkter, för alla som jobbar kommersiellt med återvinning. På arbetsplatser där litiumjonbatterier hanteras (t ex bilverkstäder, sjukhus, tillverkning där litiumjonbatterier används som backup i produkter).


I första hand är medlet framtaget för att släcka bränder i litiumjonbatterier, där det i dag har en dokumenterat bra effekt. – Jag såg tester på Skadeplats i Helsingborg där de satte eld på litiumjonbatterier.
Medlet fungerade väldigt bra och kapslade in hela branden som ett skal, säger Ola Rödin. Tack vare de nya testerna har man nu också dokumenterat medlets brandbegränsade egenskaper.

   – I ett brandspridningstänk finns det absolut anledning att titta vidare på detta medel och exempelvis testa medlet på en träfasad för att förhindra spridningen till intilliggande byggnader eller längs takkanter för att hindra spridning till vinden, säger Ola Rödin och PO Malmquist håller med:

– Jag tycker det är positivt att Housegard som tagit fram medlet är så på hugget för att utveckla sitt släckmedel och hitta nya användningsområden, säger PO Malmquist.

Housegard Lith EX. Släckspray, 30 cm hög, innehållande 400 ml AVD. Idealisk för att bekämpa litiumbatteribränder av begränsad storlek i t ex bostäder, hotell, sjukhus, bilar, husvagnar, kollektivtrafik, båtar, flygplan, m.m.

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Vi behöver bra rökdykare

Jag blev tidigt i min yrkeskarriär fascinerad av det vi kallar rökdykning. Att kunna gå …