Hem » Artiklar » Nu ska översvämningarna utredas

Nu ska översvämningarna utredas

MSB har beslutat att översvämningssituationen i Hallands, Blekinge och Kronobergs län ska utredas. Det innebär att länsstyrelserna ska dokumentera översvämningssituationen och inom sex månader återrapportera till oss.
Beslutet baseras på EU:s översvämningsdirektiv från 2007 som genomförs i Sverige genom förordningen (2009:956) om översvämningsrisker. Förordningen innebär att medlemsländerna har en skyldighet att rapportera in information om konsekvenser när större översvämningar inträffar. MSB ansvarar för att initiera insamlingen och att rapportera till EU.
-­ Vi arbetar hela tiden med att identifiera var konsekvenserna för översvämningar kan bli stora i Sverige. Information om hur översvämningar påverkar samhället är ett viktigt underlag för planeringen av förebyggande åtgärder och för att kunna hålla tillräcklig beredskap, säger Barbro Näslund-Landenmark, som arbetar med naturolyckor på MSB och fortsätter:
– Rapporteringen ger också MSB och EU lärdomar så att vi kan kalibrera beslutsunderlag som karteringar och anpassa det stöd som kan behövas.
Hemställan om utredningen skickades ut till berörda länsstyrelser under måndagen 24 februari. Inom sex månader ska rapporterna skickas till MSB.

Fakta: Översvämningsdirekivet

Stora översvämningar drabbade Europa under 2002. I samband med detta antog EU ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar. Syftet med direktivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Text: MSB
Foto: Patrick Persson

 

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Bättre perspektiv med kvinnor i ledningsgruppen

– Ska vi lyckas rekrytera fler till deltiden måste vi bli bättre på att jämställa …