Bränder i underjordiska utrymmen såsom källare och garage kan bli problematiska för räddningstjänsten att hantera på ett effektivt sätt. Låga takhöjder och komplicerade geometrier i kombination med bristande ventilationsmöjligheter är vanliga orsaker till att insatserna blir onödigt svåra och drar ut på tiden.

Brandgasventilation från källare och garage har länge varit krav i byggreglerna men i många fall har räddningstjänsterna svårt att öppna rökluckor som utgörs av luckor i markplan, så kallade Elkingtonluckor. Anledningen till detta är att man inte har ett verktyg avsett för ändamålet utan tvingas istället välja mindre effektiva metoder för att brandgasventilera, exempelvis sugande fläkt. Rökluckor i mark har under lång tid varit (och är fortfarande) en av de vanligaste lösningarna för att uppfylla kraven på brandgasventilation av källare och garage. Att räddningstjänsterna inte kan öppna dessa på ett enkelt vis vid insats är anmärkningsvärt eftersom rökluckorna finns där med ett enda syfte, att effektivisera räddningsinsatsen.

Med vetskapen om denna problematik tog Sebastian Thuns och Henrik Greiff (med bakgrund inom räddningstjänsten) fram ett universellt verktyg för att öppna rökluckor och brunnslock i mark. Under utvecklingsarbetet har många timmar spenderats på tester för att passa räddningstjänstens behov. Verktyget lyfter i princip samtliga rök- och markluckor på ett ergonomiskt sätt samtidigt som det är hopfällbart och enkelt får plats i bilen. Verktyget är handgjort och robust utformat för att tåla tuffa förhållanden som råder vid en insats.

Förhoppningen är att verktyget ska finnas på släckbilar runt om i Sverige så räddningstjänsterna faktiskt har en möjlighet att använda de rökluckor som byggherren en gång satt dit för just räddningstjänstens skull.

Läs mer om verktyget på:
www.brandprodukter.se