Hem » Taggar: RSYD

Taggar: RSYD

Möjlighet för räddningstjänster att bidra i EU-projektet DRIVER

Möjlighet för räddningstjänster att bidra i EU-projektet DRIVER

DRIVER – Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience – är ett forskningsoch demonstrationsprojekt som syftar till att utveckla den europeiska krishanteringsförmågan att hantera allvarliga samhällsstörningar, främst på nationell, gränsöverskridande eller EU-nivå. 37 aktörer från 15 länder deltar i projektet som startade 2014 och pågår till 2018. Från Sverige deltar MSB och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Läs mer »