Hem » Taggar: Nedslag Viskafors

Taggar: Nedslag Viskafors

Brandmännens nya metod räddar miljön

Ny metod räddar miljön

I Viskafors, som ingår i SÄRF, har högsjöläns länge använts för att ta hand om utsläpp i vattendrag från bland annat olja, och därför var det högst naturligt att driva ett projekt gällande kontaminerat släckvatten och utsläpp i mindre vattendrag – finansierat av MSB – här. Resultatet av brandmännens idoga arbete är en enkel och synnerligen effektiv metod – och …

Läs mer »

Fler stationer kan få utrustningen

Stefan Bengtsson

Stefan Bengtsson, områdeschef för insats och beredskap på SÄRF, berättar att projektet, som har lett fram till metoden att ta hand om släckvattnet, går hand i hand med förbundets aktiva arbete gällande samtliga miljö- och arbetsmiljöfrågor. – Det är inte otänkbart att fler stationer i förbundet får utrustningen i framtiden, säger han.

Läs mer »

”Inget utsläpp av kontaminerat släckvatten i framtiden”

Projektet i Viskafors är en del av MSB:s långsiktiga plan beträffande kontaminerat släckvatten. Jämfört med den övriga världen ligger Sverige i framkant på detta område och förhoppningen är nu att utvecklingen kan gå så långt att inget kontaminerat vatten alls släpps ut i framtidens släckinsatser.

Läs mer »

”Kemikaliernas värstingar”

Kemikaliernas värstingar

Cirka 70 miljoner kubikmeter vatten används årligen, enligt räddningstjänstens insatsstatistik, under brandsläckning. I släckvattnet finns föroreningar bestående av restprodukter från bränslet, och ämnen som funnits på plats redan innan branden. Vidare kan det innehålla kemikalier från andra objekt, t ex drivmedel, som också påverkas av brandförloppet.

Läs mer »