Hem » Taggar: Höganäs

Taggar: Höganäs

Kritik leder till samförstånd

Kritik leder till samförstånd

Insatstiderna är för långa – bara om en brand uppstår i tätorten Höganäs klaras tio minuter. Detta var en del av kritiken från kommunrevisorerna, via en rapport från Ernst & Young, vilken låg klar i oktober. Glädjande nog har kommunstyrelsen tagit kritiken till sig.

Läs mer »

Nu hoppas ledningen kunna växla upp

Nu hoppas ledningen kunna växla upp

Ledningsgruppen på räddningstjänsten i Höganäs håller med om det mesta som står i revisionsrapporten – det värsta är att insatstiderna inte klaras. Men förhoppningen är att KS ändrar sig och skjuter till mer pengar så att fler tjänster kan bli verklighet. – Rapporten är ett verktyg för kommunen att ställa till rätta det som inte fungerar, säger Marcus Nilsson, ställföreträdande …

Läs mer »

KS trappar upp budgetfrågan!

KS trappar upp budgetfrågan!

Hur mycket har Höganäs ökat i befolkning de senaste åren, och hur ser prognosen ut för de kommande åren? Péter Kovács: Grovt räknat ökar vi med 1 000 personer på 10 år. Målet är 25 500 år 2015. Lennart Nilsson: Vi är en tillväxtkommun; beräkningen är att vi ska vara 25 500 år 2015.

Läs mer »

Ernst & Youngs granskning av Höganäs

Ernst & Youngs granskning

Insatstider som inte hålls. Rökdykarinsatser i strid mot reglerna. För dålig bemanning och svag politisk styrning. Kommunrevisorerna kommer nu med besk kritik mot räddningstjänsten och kommunstyrelsen. Räddningstjänsten har för dålig bemanning av fast personal. Revisorerna föreslår en utökning med 15 tjänster.

Läs mer »