Hem » Taggar: Dödsbränder

Taggar: Dödsbränder

God fortsättning och gott nytt år eller???

Je Suis Charlie

Det har sagts och skrivits så mycket kloka och tänkvärda saker de senaste veckorna att det känns övermäktigt att försöka sig på något liknande här, i SFF. Samtidigt känns det väldigt angeläget att markera vårt avståndstagande mot det meningslösa religiösa våldet samt att ge vårt stöd åt yttrandefriheten. En värld, eller ett land där man inte får säga vad man …

Läs mer »

Pressmeddelande från MSB

Dödsbränder i Sverige

För andra året i rad visar preliminär statistik på att antalet omkomna i bränder är under 100. Under 2014 har 76 omkommit i 69 bränder varav 68 personer omkom i brand i sin bostad. Antalet döda i bränder har minskat under fl era år men under 2014 har minskningen varit påfallande stor. Jämfört med 2013 har antalet omkomna minskat med …

Läs mer »

Brandman med diagnosen yrkesrelaterad PTSD

Brandman med PTSD

Barndomen belastade Björn Elfström med ett tungt bagage, som han på olika sätt försökte fly ifrån. Jobbet som brandman, och sedan sjukvårdare på specialambulansen OLA i Göteborg, medförde en stor exponering för traumatiska upplevelser – vilka inte bearbetades – och när en operation av höften satte stopp för idrottsutövandet ökades alkoholintaget drastiskt. Tolvstegsprogrammet och ”Robert Lind i Kramfors” hjälpte honom …

Läs mer »

Nu storsatsar MSB på skötseln

MSB storsatsar på skötsel

Enligt Anders Lundberg, brandingenjör på MSB, får bränder i bostäder som saknar brandvarnare en större omfattning – dödsbränder är överrepresenterade här. Människor lever också i falsk trygghet – det kan fi nnas 400 000 verkningslösa brandvarnare ute i landet, och nu satsar MSB främst på information om testning och skötsel av brandvarnare. – Vi vet att inte så många fler …

Läs mer »

Tre brandvarnare har förbjudits

Tre förbjudna brandvarnare

Av sammanlagt 23 brandvarnare har 3 så allvarliga brister att de inte får säljas i Sverige. Sex modeller har mindre anmärkningar, som respektive tillverkare ska få tillfälle att rätta till. Detta enligt tester som har genomförts bland annat på uppdrag av Boverket – och fler brandvarnare som inte uppfyller de formella kraven kan bli föremål för åtgärder från Boverket.

Läs mer »

Skånsk brandskyddsdag 2014 – med fokus på äldre

skånsk Brandskyddsdag 2014

11 september genomfördes Skånsk brandskyddsdag vid MSB Revinge. Årets tema var brandskydd för äldre i eget boende då äldre åldersgrupper fortfarande är överrepresenterade i dödsbränder. Många över 65 i dödsbrandsstatistiken Antalet döda i bränder har minskat flera år i följd och är nu nere på den lägsta nivån på 10 år. År 2013 omkom 96 personer i 86 bränder. Omkring …

Läs mer »