Hem » Fredrik Persson (sida 6)

Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Att avsluta räddningstjänst del 2, skogsbrand

I förra spalten skrev jag om egna funderingar kring att avsluta räddningstjänst. I denna spalt tänkte jag skriva om funderingar kring avslutande av räddningstjänst specifikt vid skogsbrand. Detta med anledning av att mer än 70 % av 2018 års skogsbränder var s.k. återantändningar. I rollen som räddningsledare vill jag givetvis göra ett bra avslut så att återantändning inte uppstår. Jag …

Läs mer »

Blod, benflisor, tänder och grus

Det har gått några år och Michael “Micke” Barkström ber om ursäkt och säger att minnena börjar försvinna och att detaljerna har blivit lite diffusa. Och ändå levererar han en exakt och känslofylld berättelse med så många detaljer att jag kan se hela scenariot framför mig. Men vi backar bandet lite, till den 28 november 2003. Micke, då brandman i Halmstad men numera …

Läs mer »

Sök stipendie, nu!

Varje år delar RRB ut ett stipendium med syftet att erbjuda finansiering till den som vill förkovra sig genom projekt eller dylikt som befrämjar RRB och dess målgrupp. Exempel på aktiviter som kan ligga till grund för ansökan kan vara en studieresa för att hämta erfarenheter från andra länder, forskning, metodutveckling eller marknadsföringskampanjer. Stipendiet är årligen maximalt 10 000 kr …

Läs mer »

Utredning av svår släckning i Hova

MSB gav Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund uppdraget att genomföra en olycksutredning över branden i Hova för att samla in erfarenheter och få ett underlag för fortsatt metod- och kunskapsutveckling,  Branden i Hova, Gullspångs kommun, 10:e februari 2019 bedömdes av MSB vara av nationellt intresse, insatsen var komplicerad på ett släcktekniskt och miljömässigt sätt. I lagret som brann förvarades mycket krossat trä …

Läs mer »

Nationellt rekryteringsmaterial för deltidskårer!

-Många räddningstjänster har av olika anledningar inte möjlighet att själva ta fram professionellt rekryteringsmaterial. Därför har vi nu skapat en tjänst som erbjuder Sveriges räddningstjänster ett enhetligt men lokalanpassat material till självkostnadspris!  Så säger RRB’s ordförande Marcus Wallén om den tjänst som nu lanseras av RRB – Räddningstjänsternas Riksorganisation för Beredskapsfrågor. Utgångspunkten i materialet är beprövat och var en av …

Läs mer »