Hem » Artiklar » VILJAN ATT HJÄLPA TAS TILLVARA I NORRTÄLJE
Olivia Palmquist; Brandman Text och bild Annika Lindqvist MSB

VILJAN ATT HJÄLPA TAS TILLVARA I NORRTÄLJE

Räddningstjänsten i Norrtälje satte de nyaste släckbilarna på deltidsstationerna i Rimbo och Hallstavik, och lät ytterstationernas personal få nya kängor innan huvudstationen fick det. Att ta bort skillnaden i status mellan heltid och deltid är en viktig del i den filosofi som gjort att Norrtälje kraftigt ökat intresset för att bli, och fortsätta vara, brandman på de mindre orterna.

Precis som de flesta andra räddningstjänster har Norrtälje haft problem med att rekrytera och behålla brandmän på de mindre stationerna. Strax efter att Magnus Wallin tillträtt som räddningschef 2015 lät han fyra anställda utreda frågan om framtida personalförsörjning. Den första principen utredarna slog fast var att statusskillnaden mellan heltids- och deltidsbrandmän ska bort. En brandman är en brandman, oavsett anställningsform. Därför har de som jobbar på ytterstationerna i Norrtälje kommun precis som de heltidsanställda fått stationskläder, och på varje station finns fackböcker så att brandmännen ska kunna läsa på och öka sin kunskap.

Känslan av att vara betydelsefull

När räddningstjänsten köpte in två nya släckbilar så sattes de på ytterstationerna Rimbo och Hallstavik, inte på huvudstationen, och senast det var dags för nya kängor fick brandmännen på ytterstationerna sina först.

– Det är nog inte så vanligt i räddningstjänstsverige, säger Marcus Wallén, som var en av de fyra anställda som gjorde utredningen om framtida bemanning.

Att få bra utrustning är inte oväsentligt för den stolthet och samhörighet som kan locka någon att bli brandman. Och att stanna kvar. Personalomsättningen har legat på 8–10 medarbetare per år. Under 2017 var det bara 4 som slutade. Att varje individ betraktas som en betydelsefull del av organisationen märks också genom att alla har en e-postadress genom räddningstjänsten, oavsett anställningsform.

Samhörighet i fokus

– Nu har vi till slut lyckats lägga in jobbmejlen i varje anställds mobil. Det är inte klokt att vi tidigare inte haft strukturerad mejlkontakt med medarbetare som är så centrala i vår verksamhet! säger Marcus Wallén. Känslan av samhörighet är väsentlig för en organisation som vill vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunikation och tilltal spelar också stor roll. Utredarna konstaterade att räddningstjänsten traditionellt sett börjar med att räkna upp kraven när man söker personal (”du ska ha körkort, bo nära brandstationen, klara villkoren i AFS 2007:7…”). Det är ett effektivt sätt att avskräcka folk från att söka. 

Nytänkande skapar intresse

Norrtälje har vänt på det, och låter annonserna ta fasta på viljan att hjälpa sina medmänniskor. Den viljan är det viktigaste skälet till att bli brandman, enligt utredningen. Därefter kommer samhörighet och önskan om personlig utveckling.
När Norrtälje formulerade om annonserna ökade antalet sökande med 250 procent, från 30 till 105 personer. Antalet kvinnor som sökte ökade med 1 000 procent (!), från tre till 33.

En av dem som sökte och blev anställd under 2017 är kyrkvaktmästaren Olivia Palmqvist. – Jag hjälper folk på mitt vanliga jobb också, men som brandman får jag känna mig ännu mer behövd. Och så är det roligt att lära sig nya saker. Ökningen av kvinnliga sökande ledde till att Norrtälje kommun nominerades till Svenska Jämställdhetspriset. Intresset är fortfarande stort. Efter sommarens skogsbränder har önskan att kunna göra en insats, precis som på många andra orter, ökat ytterligare.

Fler kvinnor vill bli brandmän

Inför höstens rekryteringar till deltidsstationerna var 25 procent av de sökande kvinnor. Genom att så många fler söker är det givetvis många fler som inte blir anställda. Räddningschefen Magnus Wallin betonar att Norrtälje inte har sänkt de fysiska kraven för att bli anställd. Men testerna ska inte upplevas som en hånfull utslagningssituation.

– Vi ser alla som potentiella medarbetare och som ambassadörer för räddningstjänsten. Den som inte blir antagen första gången kanske blir det nästa gång. Ytterligare en del i Norrtäljes analys är huvudarbetsgivarna; att få dem att gå med på att deras anställda ibland akut måste ge sig iväg från jobbet.

I Norrtälje uppmärksammas huvudarbetsgivarna i annonser på temat ”Tack för att vi får låna en hjälte” och räddningstjänsten har tryckt dekaler till arbetsplatserna med texten ”Här jobbar en brandman”.

Räddningstjänsten Norrtälje kommun har fem brandstationer: Norrtälje (heltidsbemanning) samt Rimbo, Hallstavik, Älmsta och Blidö. Totalt har räddningstjänsten 120 medarbetare, varav ca 50 är anställda på heltid. 95 av de 120 är brandmän. Av dem är 9 kvinnor, alltså cirka 10 procent.Personalomsättningen har legat på 8-10 medarbetare per år, men under 2017 var det bara 4 som slutade.

 

Magnus Wallin, Räddningschef
Marcus Wallén

När Magnus Wallin tillträdde som räddningschef 2015 pågick diskussioner om att lägga ner en station, eller göra om en station till värn, för att det var för svårt att rekrytera personal till deltidsstationerna. Nu har antalet sökande mångdubblats och personalomsättningen minskat.

– En bra egenskap för den som vill bli brandman är att man vill hjälpa andra människor.

Olivia Palmquist; Brandman

Och så ska man vara en lagspelare! säger Olivia Palmqvist, som på fritiden vaktar målet i Bollstanäs fotbollslag.

 

 

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Beredskapszonerna runt svenska kärnkraftverk blir större

Regeringens beslut om nya utvidgade beredskapszoner för svenska kärnkraftverk innebär stora förändringar för både länsstyrelser och allmänhet …