Hem » Artiklar » OMBUDSMANNEN HAR ORDET.
Magnus Sjöholm, Central Ombudsman

OMBUDSMANNEN HAR ORDET.

Avtalskommitténs arbete inför RiB-19!

Avtalskommittén hade sin första fysiska träff i början av december.
Riktlinjerna för arbetet i närtid har satts och vissa möten har redan hållits.

I förra numret av SFF så efterfrågades synpunkter från dig och dina kollegor gällande det kommande avtalet och redan nu har åsikter och idéer börjat komma in, det tackar vi för, era synpunkter är mycket viktiga för det fortsatta arbetet!

Avtalskommittén ger dig RiB-anställd genom en länk på BRF´s hemsida möjligheten att via en enkät svara på frågor gällande hur du och dina kollegor upplever utvecklingen av RiB-avtalet. Alla svar kommer att sammanställas och innehållet kommer sedan att bli en av pusselbitarna i det avtalsyrkande som BRF kommer att lägga fram inför förhandlingen gällande RiB-19.  

Länk till enkäten hittar du på: www.brandfacket.se/avtalskommitte

Avtalskommittén är tillgänglig för diskussion. Vill du och dina kollegor ha besök på er brandstation för att med oss diskutera er specifika situation och era åsikter? Hör av er och gör det gärna omgående! Vi vet att ni har synpunkter och nu är det läge att delge oss dessa! Slutligen, övertyga din kollega att bli medlem i BRF! Ska vi lyckas så måste vi ena oss, en för alla och alla för en!

Hör av dig på följande mailadress:

avtalskommitte@brandfacket.se  

 

Magnus Sjöholm
Central Ombudsman Brandmännens Riksförbund

 

 

 

 

 

 

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Beredskapszonerna runt svenska kärnkraftverk blir större

Regeringens beslut om nya utvidgade beredskapszoner för svenska kärnkraftverk innebär stora förändringar för både länsstyrelser och allmänhet …