Hem » Artiklar » ”Det brinner… Rapport från en hotad by” är riktigt bra läsning

”Det brinner… Rapport från en hotad by” är riktigt bra läsning

Omslagsfoto: Marco Hassoldt

Boken handlar om Ljusdalsbränderna och framförallt om branden på Nötberget vid byn Kårböle där författaren, Stefan de Vylder, sedan 1981 äger ett fritidshus. Kårböle blev inklämt mellan tre stora bränder. 

För att besegra bränderna fordrades de största släckningsinsatser landet någonsin mobiliserat. Det mest imponerande var civilsamhällets engagemang. Tack vare insatserna från det lokala brandvärnet och alla frivilliga kunde Kårböle räddas. 

Boken handlar också om glesbygdens sårbarhet. Om hur nedläggningar av grundläggande samhällsservice påskyndat landsbygdens avfolkning, nedrustningen av vår brandberedskap decennium efter decennium. Om hur våra skogar förvandlats till obebodda barrskogsplantager. 

Under arbetet med boken har författaren blivit alltmer oroad över makthavarnas nonchalanta och självgoda inställning till brandskydd och beredskap. 

Boken kan beställas från förlaget Themis eller Bokus.com. 

Om Fredrik Persson

Redaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

At spille hinanden gode! (Att göra varandra bra!)

I början av sommaren fick jag möjligheten att observera ledningsteamets arbete vid en större vindsbrand. Jag …