Hem » Artiklar » BRAND LÄNGS BANVALLARNA
Text och bild Peter Karlsson. Började jobba inom räddningstjänsten 1978

BRAND LÄNGS BANVALLARNA

Skogsbrand har intresserat mig i alla år och sedan 15 år tillbaka utbildar jag nya brandmän i skogsbrand, internt inom räddningstjänsten och externt åt MSB. Till dags datum är jag uppe i 436 st. skogsbränder i varierande stor-lek, vilket har gett mig ordentligt med rutin.

Just nu strilar ett fint regn, glädjande nog, för den här sommaren gick Sveriges räddningstjänster på knäna. Måndagen 28:e maj börjar beredskapsveckan som Insatsledare, en vecka kvar till semestern. Det är snustorrt i skogen och brandindex ligger på högsta nivån.

Rökpelare stiger mot himlen

14:30 får jag en medlyssning på brand längs med banvallen vid Daglösen Fläskås, tre rökpelare stiger mot himmeln längs järnvägen. Jag beger mig mot adressen, röken syns på långt håll då vägen går efter sjön Daglösen och som i södra delen ligger precis intill järnvägen. Tågstopp samt strömlöst är fixat direkt efter medlyssning på den angivna adressen.

Tre stationer hade redan larmas från Filipstad Storfors samt Lesjöfors. Filipstadsstyrkan delas så två man tar båten ner till Fläskås med liten spruta och slang. Resterande resurser får en brytpunkt vid Daglösen station tills bränderna är lokaliserade och de kan ta sig bästa vägen fram. Bränderna hittas ganska snabbt då jag har lite kännedom om terrängen, de nås till fots och med sexhjuling, vattnet till släckningen tas från sjön. Det är relativt hanterbara bränder med en yta på ca 1 hektar styck. Då släckningen är igång går jag tillbaka till befälsbilen och åker ner till brytpunkten vid Daglösen station för att möta upp Lesjöforsstyrkan, de är ännu inte är på plats.

6,5 kilometer skogsbrand

Då upptäcker jag då den stora branden, jag ser rökpelaren från höjden på vägen ner mot Daglösen station. Min första tanke och lägesbild är helikopter, men vilka mer resurser finns tillgängliga i närområdet? Försvarsmakten skickar på beställning två BH helikoptrar, de anlände efter 1,5 timme och var helt avgörande för den här branden. Jag ville även ha fyra stationer larmade på denna brand då första lägesbilden gav att branden är stor. MSB:s resurs behövs till platsen då det kommer att kräva mycket slang och material.

Karlstads Regionens RTJ lånar ut en privat helikopter de haft på bränder längs med järnvägen. SL rapporterar att läget ser bra ut vid de första bränderna, det finns slang runt alla tre. Jag skickar två gubbar med sexhjulingen längs järnvägen från Asphyttan till Brattforshyttan. En färd på 6,5 km, och i radion hördes ”det är helt sjukt Peter, det brinner efter hela vägen” det filmades och gav en bra lägesbild. En ny lägesbild kommer när jag flugit över området med den första helikoptern som anländer. Detta ger ett mycket bra beslutsunderlag, vi börjar få begrepp om brandens omfattning. Var sätts resurserna in för bästa resultat? Det krävs en omfallsplan. Det är bara skog som brinner, men vi ska: skydda och rädda liv samt egendom.

Helikoptrar når elden snabbt

Vi hade två riskområden: Asphyttan och Brattforshyttan Branden delades in i fyra sektorer som sedan blev fem efter en flygbrand på dag två. Lesjöfors stationen är ännu inte framme vid brytpunkten, de får i stället uppgiften att påbörja släckning och ordna begränsningslinje mot några byggnader vid området som heter Porten, Asphyttan. Det jobbet får stöd då flera stationer kommer till platsen. Resterande brand rasar helt okontrollerat på en sträcka av 6,5 km och 100 till 300 meter in i skogen på båda sidor om banvallen, den sprider sig och är 6,5 gånger 2,5 km som värst. Resurser börjar rulla in efter ca 45–60 min. Det är otillgänglig terräng och besvärligt att ta sig fram i området, brandpersonalen gör ett otroligt jobb med slangutdragning i skogen. Sedan kommer hjältarna från Försvarsmakten, på egen hand gör de två helikoptrarna nästa begränsningslinje, räddar två byggnader i Brattforshyttan, 200 baljor med vardera 3 000 liter vatten, totalt 600 000 liter lades på och fick stopp på branden. En fantastisk insats innan brandpersonalen når fram till den sektorn, vad hade hänt om BH helikoptrarna inte varit tillgängliga?

Insatsen trappas ned

Nu är insatsen ordentligt igång, en etablerad ledningsplats och en indelning av branden i fyra sektorer. Den taktiska planen är lagd, samt en omfallsplan om den inte håller. Vi jobbar med ca: 50-60 man dygnet runt från måndag morgon tills torsdag kväll, 40 man från räddning och resterande personal från militären och Stora Enso. På fredagskvällen minskades bemanningen till hälften och kl 18 på söndag kväll avslutades insatsen och Stora Enso tog över, ägarna till de 350 hektaren skog och mark som brann upp.

Hjältar på marken och hjälp från luften

Det var fyra helikoptrar igång när det brann som värst, ca: 3,5 mil slang utlagd i skogen, samtliga stationer i Bergslagens Räddningstjänst var på plats och hjälp både från Nerikes Brandkår, Karlstadsregionens Räddningstjänst och Hagfors Räddningstjänst. Hjälp från luften är en otrolig resurs och kommer alltid att behövas på skogsbränder. Sommaren 2018 var extremt varm och torr, brandindex visade på mycket snabb brandspridning, hjälp från luften har varit ett måste.

 

Men skogsbrand släcks inte utan brandpersonal på marken, de är hjältarna som sliter fruktansvärt hårt med att dra slang långa sträckor, stå i röken och torka svedan ur ögonen.

Peter Karlsson

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Släckare för litium stoppade brand i truckbatteri 

Det började som ett automatiskt brandlarm på Lindab. När första insatsen från Räddningstjänsten i Båstad kom …