Hem » Taggar: släcktillsatser eller inte – det är frågan!

Taggar: släcktillsatser eller inte – det är frågan!

Alla släckvätskor farliga för miljön!

Alla släckvätskor farliga för miljön!

Lyckligtvis har brandmännen i Helsingborg inte utsatts för någon yrkesexponering vad gäller långlivade kemikalier. Men, landets räddningstjänster använder alltmer släckskum – en fördubbling har skett sedan år 1998, och MSB:s omfattande studie visar att fluorföreningar ingår i ALLA testade B-skum – men ALLA testade släckvätskor har effekter på miljön. Tillverkare och säljare ansvarar för respektive produkts innehåll, men då tillsatsämnen …

Läs mer »

Insatsutvärderaren: Nu måste risken för kontaminering av brunnar tas med i val av taktik och släckmetod

Insatsutvärderaren: Nu måste risken för kontaminering av brunnar tas med i val av taktik och släckmetod

I Norrhälsinge räddningstjänst ingår kommunerna Hudiksvall och Nordanstig. Huvudstationen i Hudiksvall bemannas av en heltidsstyrka om 1+4 under vardagar 08-17, samt 1+3 kvällar och helger.

Läs mer »

Byborna: ”Var är medmänskligheten?”

Var är medmänskligheten?

Lyckliga omständigheter gjorde att bara Kent Bodin var hemma när det brann i det stora trähuset. Han och de övriga boende i Idenors-Hamre är nöjda med räddningstjänstens släckinsats, men starkt kritiska till att de fått så lite hjälp från kommunen – drygt sju månader senare måste flera familjer hämta sitt dricksvatten på annat håll eftersom ingen vet hur stor miljöskadan …

Läs mer »

Räddningschefen: ”Vi har blivit förda bakom ljuset”

Vi har blivit förda bakom ljuset

Alla inom Norrhälsinge Räddningstjänst beklagar det som skett i Hamre och hoppas att man ska återfå förtroendet från de drabbade, men även personalen här har farit illa, berättar räddningschefen Lennart Juhlin. När frågan tidigare ställdes till Cafsleverantören om skummets miljöpåverkan blev svaret att såväl A- som B-skum är lätt nedbrytbart och inte miljöfarligt. Samt skickades säkerhetsdatabladen via kommunens miljökontor till …

Läs mer »

Ordföranden i miljö- och räddningsnämnden: ”Fastighetsägaren är vållande till skadan”

Fastighetsägaren är vållande

Enligt Per Svensson (S), ordförande i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, är det svårt att samla in släckvatten här på grund av snön. Det fanns ingen annan lösning än att spola ut vattnet i Delångersån eftersom den enda metoden att rena och destruera kontaminerat släckvatten är att hetta upp det till 1 500 grader. Vad gäller brunnarna är fastighetsägaren vållande till …

Läs mer »

Vatten och miljöexperten: ”Vattnet borde ha renats med aktivt kol”

Lutz Ahrens tjänstgör som biträdande universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och forskare på institutionen för vatten och miljö, sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi. Han har undersökt förekomsten av PFAS i de största svenska vattendragen och tycker inte att det var en bra åtgärd att spola ut det kontaminerade brunnsvattnet i Delångersån.

Läs mer »