Hem » Taggar: Genus

Taggar: Genus

Jämställdhet, åldershierarkier och högerextrema rörelser

Jämställdhet, åldershierarkier och högerextrema rörelser

När ”utvecklingsseminariet En räddningstjänst för alla” arrangerades i Stockholm den 17 och 18 september, redovisades flera forskningsprojekt som MSB har finansierat. Vidare hölls tre föreläsningar, varav en hade rubricerats ”Jämställd brandkår livsfarlig!” Om högerextremismens intresse för räddningstjänsten.

Läs mer »

”Genus är en förklaringsmodell och inte en sanning”

Genus är en förklaringsmodell och inte en sanning

Med anledning av MSB:s utvecklingsseminarium ville SFF prata närmare med Lena Brunzell, handläggare i jämställdhet och mångfald. Men, ett par dagar innan den överenskomna tiden underrättade chefen för enheten utveckling av räddningstjänst och krishantering, Håkan Axelsson, SFF att intervjun i stället skulle genomföras med honom.

Läs mer »