Hem » Ombudsmannen har ordet » GODA EXEMPEL PÅ FACKLIGT ARBETE.
Magnus Sjöholm, Central Ombudsman

GODA EXEMPEL PÅ FACKLIGT ARBETE.

Ombudsmannen på BRF återger i Swedish Firefighters under den överskriften goda
exempel på fackligt arbete. Det kan vara både heltids- och deltidsfrågor. Det handlar
om ärenden som hänt i närtid och härrör från olika delar av brandsverige.

Ett medlemskap i Brandmännens Riksförbund är ett ställningstagande för att man bryr sig om förmågan och arbetsmiljön i svensk räddningstjänst. Medlemskapet är också en försäkring som innebär att man får hjälp att säkerställa att man behandlas riktigt. Detta sett både till de centrala avtalen och de kompletterande lokala avtal som på vissa ställen slutits mellan arbetsgivare och BRF

Historierna som återges kommer från BRF´s distriktsombudsmän som återfinns spridda över landet och som tillsammans med de lokala avdelningarna utgör grunden för det fackliga arbetet. Meningen är inte att hänga ut någon utan enbart för att dra lärdom. Här kommer två historier ur verkligheten:

·       RiB-anställda som inte fått ersättning för lätthelger 2013-2017

Nyligen uppdagades ett fall där en kommun av misstag förbisett en detalj i RiB-avtalet (gällande tom. RiB-16). Det gällde extra ersättning för sk. ”lätthelg”, dvs. då en helgdag inträffar under någon av veckodagarna måndag- lördag, ex.vis midsommardagen, helgdag som alltid infaller på en lördag.

I de fall en lön är otvistlig, dvs det finns i gällande avtal inte utrymme för tolkning så gäller allmänna preskriptionslagens regler, dvs lönekravet gäller 10 år tillbaka i tiden.

BRF´s distriktsombudsman samt lokal förtroendeman kallade därför företrädare för kommunen till förhandling och efter att BRF kunnat visa upp dokument och underlag för de brandmän som omfattats så fattade kommunen beslut om att utbetala 135 766 sek fördelat på 22 st. RiB-anställda. 

·       Brandmannen som inte fick RiB-anställningen gk som bisyssla

Då en deltidsbrandman i samband med att hon/han blir uppsagd från sin huvudanställning så har det tidigare varit svårt att kunna behålla sin anställning som RiB. Regler för att få anställning som RiB godkänd som bisyssla hittar vi i ”Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF 1997:238)”.

För att få en anställning godkänd som bisyssla så måste vissa paragrafer i ”ALF” vara uppfyllda, bla. att beredskap med återkommande frekvens ska ha utförts vid sidan av en heltidsanställning under minst 12 månader.

I fallet med brandmannen som inte fick sin anställning som RiB, klassad som bisyssla, så hade han uppfyllt alla kraven i ”ALF”, men ändå inte av a-kassan fått anställningen klassad som bisyssla. Eftersom han ibland behövde genomföra byten med andra kollegor så ansåg inte a-kassan att han klarade av att upprätthålla sin tjänst som RiB, därav nekade de att klassa anställningen som bisyssla.

BRF´s ombudsman fick fullmakt från brandmannen och överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten rev upp a-kassans beslut och skrev i domen att brandmannens RiB-anställning kan bedömas som en bisyssla. Rätten återemitterade därefter ärendet tillbaka till a-kassan för kompletterande utredning och nytt beslut. Efter ännu en genomgång av ärendet ändrade a-kassan sitt beslut. Brandmannen fick full upprättelse och hans RiB-anställning klassas nu som bisyssla.  

Magnus Sjöholm

 

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Ombudsmannen har ordet!

Ytterligare ett nummer av SFF är i er hand och förbundets distriktsombudsmän samt undertecknad har …