Hem » Ombudsmannen har ordet » Ett ställningstagande för att man bryr sig om förmågan och arbetsmiljön i svensk räddningstjänst.
Magnus Sjöholm Ombudsman BRF

Ett ställningstagande för att man bryr sig om förmågan och arbetsmiljön i svensk räddningstjänst.

Ombudsmannen på BRF kommer i SFF under den överskriften framledes att återge goda exempel på fackligt arbete. Det kan vara både heltids- och deltidsfrågor och det har hänt i närtid och härrör från olika delar av brandsverige. Ett medlemskap i Brandmännens riksförbund är ett ställningstagande för att man bryr sig om förmågan och arbetsmiljön i svensk räddningstjänst. Medlemskapet är också en försäkring som innebär att man får hjälp att säkerställa att man behandlas riktigt, sett både till de centrala avtalen och till de lokala avtalen som kompletterar.

Historierna som återges kommer från BRF:s distriktsombudsmän som återfinns spridda över landet och som tillsammans med de lokala avdelningarna utgör grunden för det fackliga arbetet. Meningen är inte att hänga ut någon utan enbart för att dra lärdom. Här kommer två historier ur verkligheten: 

Deltidsbrandmannen som inte fått korrekt semesterskadestånd utbetalt!

Trots att RiB avtalet är gammalt och inte så omfattande uppstår det tvister ute i landet om vad som gäller i olika frågor. Ett exempel på ärenden som dyker upp är semesterskadestånd till medlemmar som jobbar inom skolans värld. De har lång ledighet och de första 45 dagarna räknas som semester. Under hela den perioden har man rätt till semesterskadestånd om man inte kunnat beviljas ledigt. Skadestånd utgår för egna beredskapspass enligt det schema som råder på stationen.

I februari -2017 avgjordes ett sådant här ärende där en av våra medlemmar felaktigt under en lång tid fått utbetalt endast en veckas skadestånd per år. Resultatet av förhandlingen blev att kollegan fick 43 050 kr retroaktiv lön utbetalt den 25/2–2017.

En lönefordran som är ostridig, preskriberas enligt allmänna preskriptionslagen först efter tio år och det innebär att har fel begåtts så blir det med tiden betydande belopp. En del räddningstjänster har haft fel syn på semesterskadeståndet och betalat ut för maximalt en vecka per år. Detta är ett felaktigt tolkande av avtalet och det går att rätta till misstaget i efterhand.

• Vid treveckors schema infaller matematiskt två egna veckor var tredje år där rätt till skadestånd föreligger.

• För personer med längre semesterperiod än fyra veckor kan det ofta handla om tre veckor per år.

Även om RiB-avtalet nu ändras fr.o.m. 2017-05-01 så kan man ändå rätta till gamla misstag.

Ett medlemskap i BRF har som sagt många värden och att driva frågor är också ett sätt att utbilda arbetsgivarna. I vår värld har mycket skett slentrianmässigt och i detta ärende som i många andra som drivs finns inget uppsåt att vara ond. Misstag beror oftast på okunnighet och på att man gör som man alltid har gjort.

Heltidsbrandmannen som fick en skuld till sin arbetsgivare!

En medlem i BRF bestämde sig efter en tids sjukskrivning att säga upp sig från sin anställning som heltidsbrandman. Uppsägningen lämnades in i slutet av 2015.

I juni 2016 återkom plötsligt den forna arbetsgivaren med ett krav på medlemmen. Kravet uppgick till ca 10 000 kr. Arbetsgivaren hävdade här att det fanns en oreglerad löneskuld som skulle uppstått i samband med avslutandet av vår medlems tjänst, dvs i slutet av 2015. Medlemmen bad att få detta bättre förklarat för sig då han innan sin uppsägning inte uppburit lön på över ett år. Arbetsgivaren skickade därför i juni 2016 lönelistor till medlemmen som bevis för skulden. Då det var svårt att tyda dessa så ställde han frågor men fick inga svar. I slutet av oktober 2016 återkom dock arbetsgivaren med kravet ännu en gång samt att detta måste vara reglerat innan utgången av 2016, i samband med detta framfördes även ett hot om indrivning via kronofogden.

Medlemmen tog kontakt med BRF som efter att ha fått historien klarlagd, bestred innehållet i kravet. Till hjälp med bedömningen i sakfrågan så åberopades domar i AD. Domar i AD blir rättspraxis och i detta fallet är därför följande text från liknande fall applicerbar;

Enligt rättspraxis från AD uttalas att arbetsgivaren dröjt för länge med att korrigera en överkompensation av lönen när man dröjt mellan nio månader till drygt ett år. Vidare, om arbetstagaren vare sig insett eller borde ha insett att lönen var felaktig och inrättat sig efter betalningen genom att förbruka pengarna, föreligger enligt AD inte någon återbetalningsskyldighet alls.

Arbetsgivaren har alltså, trots att medlemmen ställt frågan, inte inom rimlig tid påvisat vad som låg bakom den uppkomna skulden, bara att den existerade och skulle återbetalas. Då för lång tid hade gått, med hänvisning till tidigare mål i AD, valde därför arbetsgivaren efter viss skriftväxling att avskriva hela skulden.

Magnus Sjöholm   
Central ombudsman på Brandmännens Riksförbund. 

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Brandmännen kände fara för sitt liv – när är det nog?

Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.