Hem » Ombudsmannen har ordet » EN GOD KÄNSLA !!!
Håkan & Magnus i Uppsala

EN GOD KÄNSLA !!!

Brandmännens riksförbund deltog den 4–5 oktober i ett två dagar långt möte i Uppsala, förbundet representerades här av ombudsmännen Håkan Olofsson och Magnus Sjöholm.

Arrangör var Räddningstjänstens Riksorganisation för beredskapsfrågor (tidigare glesbygdsklubben). Organisationen består av 49 medlemmar där t. ex. Storgöteborg är en och därav fanns skäl att se över namnet.

Mötet var välorganiserat och flera tunga aktörer hade bjudits in att föreläsa. SKL/Pacta fanns på plats och även den av regeringen tillsatta utredaren Jan-Åke Björklund (hans utredning hanterar den framtida organisationen av svensk räddningstjänst). Jan-Åke Björklund höll ett engagerat föredrag och kompletterade med vassa påståenden.

Ett trettiotal kommuner och kommunalförbund var representerade. En rad frågor avhandlades och som vanligt kan man konstatera att de bekymmer som existerar i branschen ser rätt lika ut över landet. Norrtälje redogjorde för sitt rekryteringsarbete vilket väckte en rad tankar hos deltagarna. 

Arbetsgivarna har i många lokala avtal skriftligt utlovat ett engagemang och en delaktighet inför kommande utformning av ett nytt RiB-avtal (RiB-19). Det här följdes upp av mötet genom ett grupparbete där det senaste RiB-avtalets verkan diskuterades, detta kommer att ligga till grund för fortsatt agerande.

Mötet är arbetsgivarnas forum och av hänsyn till detta så stannar detaljerna i rummet. Det BRF tar med sig från dagarna är ordet ”attitydförändring”. Efter mötet har en förlikning träffats i arbetsdomstolen mellan SKL/Pacta och BRF gällande stämningen om brott mot fredsplikten. BRF och branschen har nu ett betydligt gynnsammare läge att arbeta framåt igen och det är av högsta vikt.

Frasen ”en god känsla” får avsluta.

Text: Håkan Olofsson

 

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Ombudsmannen har ordet!

Ytterligare ett nummer av SFF är i er hand och förbundets distriktsombudsmän samt undertecknad har …