Hem » Olas spalts » Vansinnet på vägarna
Vansinnet på vägarna

Vansinnet på vägarna

När jag började skriva denna spalt var det med anledning av olyckan i Attunda. Under tiden har ytterligare två brandmän omkommit under räddningsarbete ute på vägarna. Vi har förlorat tre fina människor och arbetskamrater. Det känns fruktansvärt. Det som känns värst är att vi inte verkar komma åt trafiksituationen. Jag känner bitterhet mot att inte samhället reagerat mot den anarki vi ser på vägarna i allmänhet.

Jag tror att så gott som samtliga brandmän med några år i yrket kan vittna om egna dåliga erfarenheter av trafiken ute på olycksplatser. Det körs för fort förbi olycksplatser. Undantaget är när det ska filmas med mobilen, då kan man mycket väl få för sig att krypköra på motorväg 20-30 km/tim i vänsterfält på den körbana som inte är drabbad. Det är mer en regel än undantag på olycksplatserna nu. Irritationen blir oerhört stor då en olycka stoppar upp trafiken och det tar sig märkliga uttryck i en del fall. En bilist skällde ut räddningstjänsten i dagstidningens insändarsidor för att han blivit hela 20 minuter försenad på en olycksplats. Jag hamnade själv i någon slags lynchstämning på motorvägen då en stormskada (nerblåst trafikanvisningsskylt) spärrade vägbanan. Ett flertal bilister blev helt uppjagade av att det tog 40 minuter att röja vägen. Att det gått ut en klass 2 vädervarning, där man bl.a. påpekade att trafikstörningar kunde före komma, verkade helt ha förbigått dem.

Det är just den här typen av attityd samhället borde reagera emot. Man är helt enkelt inte lämplig att ha körkort om man bär sig åt på det viset jag beskriver här ovan. Man är inte lämplig att ha körkort om man blåser förbi en olycksplats i 90 km/tim. Vad borde man då göra åt det? Körkortet borde dras på 5 år. Därefter får vederbörande åter ta körkort samt utföra ett speciellt test med godkänt resultat för hur man ska bete sig vid en olycksplats. Jag måste också, med anledning av flera idiotiska domar som förekommit i vårt rättsväsende, påpeka att detta även borde gälla utländska chaufförer.

Lagstifta om att man inte får passera en olycksplats fortare än 30 km/h, gällande zon t.ex. 200 meter före och 200 meter efter en olycka. Varför just 30 km/h? En körskollärare förklarade vikten av att verkligen hålla 30 km/h så här;

”-Ni ska inte tro att ni kan stanna om t.ex. ett barn som jagar en boll springer ut 2 meter framför er bil, vare sig ni håller 30 eller 50 km/h. Ni kommer att köra på barnet, men det är ytterst väsentligt hur fort ni kör när bilen träffar barnet. Håller ni 30 km/h har barnet enligt statistiken 80 % chans att överleva. Håller ni 50 km/h har barnet bara 20 % chans. Jag behöver inte säga hur oddsen är om man kör ännu fortare.”

På en olycksplats är det lätt att ta ett felsteg då man koncentrerar sig räddningsarbetet. Man kan slinta med ett räddningsverktyg och hamna fel. Vi behöver så väl den marginalen att trafiken kör på ett sådant sätt att inte detta innebär döden för oss.

Men den kanske viktigaste frågan som ställts i sammanhanget; Är det verkligen så fruktansvärt bråttom med att hålla igång trafiken att samhället inte klarar att vi stänger trafiken helt under den tid räddningsarbetet tar? Om så verkligen skulle vara fallet bör man nog fundera på om man inte har ett annat allvarligt fel i samhällssystemet.

Om Ola Morin

Ola Morin började arbeta vid Helsingborgs brandförsvar år 1982, och tjänstgör nu som insatsledare och kompetensutvecklare där. Han är medlem i BRF sedan år 2010.

Läs även

Pesten och beredskapen

Statsministern håller tal om Coronakrisen. Det verkar som han försöker göra en Per Albin Hansson-kopiering. …