Hem » Olas spalts » SEMESTERTIDER

SEMESTERTIDER

 Nu är semestern över för de flesta och jag hoppas att mina läsare har haft en riktigt bra semester. Semester är en lagstadgad rättighet och det är t.o.m. angivet inom vilken tidsperiod man ska kunna ta ut semester. Därför borde det vara enkelt för en arbetsgivare att kunna leva upp till detta, det kommer ju inte som en överraskning. Det säger sig själv att man måste ligga långt fram i planering för att få detta att fungera. Om man dessutom är arbetsgivare för en verksamhet som måste fortgå utan att någon sänkning i ”produktionen” kan accepteras är denna framförhållning extra viktig. Den operativa räddningstjänsten får inte gå ner i förmåga under semestern. Mig veterligen finns det inget handlingsprogram där det är inskrivet. Trots det ser jag många exempel i räddningstjänstsverige där den operativa förmågan sänks under semesterperioden. Hur är det egentligen med beredskapen under semestertid?

   Min egen kår är inget undantag. Här har man accepterat en lösning där man plockar in semestervikarier utan den internutbildning vi normalt kräver för nyanställda brandmän. Det är en märklig lösning där personalen blir tvungen att skifta roller ute på skadeplatsen. Semestervikarien har inte erforderlig utbildning för att köra tunga utryckningsfordon eller rökdyka. Vikarien sitter som åkande på släckbilen och tar sedan uppgiften pumpskötare ute på skadeplatsen, samtidigt som chauffören byter om och blir rökdykare. För detta får vikarien två veckors utbildning. Under denna utbildning har man upptäckt att det inte är så ”bara” att ha rollen pumpskötare. I flera olika situationer, framför allt vid insatser på objekt med speciell metodik, krävs det betydligt mer av pumpskötaren än vad denna utbildning innefattar. Vikten av att nyanställda tränas även i dessa metodiker har påpekats i rapporter redan 2003, då den nuvarande internutbildningen för nyanställda brandmän skapades. Det känns därför mycket märkligt att detta ”återupptäcks”.

   Tyvärr, som jag sagt, verkar detta inte vara en lokal företeelse. Jag hör från flera olika håll i räddningstjänstsverige att vikarier tas in och ges en knapphändig utbildning. Med tanke på hur liten bemanningen är i de svenska utryckningsstyrkorna behöver vi faktiskt ha alla fullt utbildade för att kunna klara angreppstider, specialmetodiker m.m.

   RIB och semester är värt ett helt kapitel bara för sig. Jag hör att det på många håll är stora problem att få ut sin lagstadgade semester. Beredskapsmässigt kan jag konstatera att det är stora problem, framför allt när det kommer till uthållighet i långa insatser. Det finns inte personal att ersätta den slutkörda. Här märks det tydligt hur beroende vår verksamhet är av att folk ställer upp på sin fritid. Den lilla lediga tid som semestern innebär vill folk utnyttja till helt andra saker. Det dåliga centrala RIB-avtalet har inte direkt förbättrat situationen. Det finns bara vaktstyrkorna att tillgå och ibland inte ens det. Vid några tillfällen har jag varit med om att sjukskrivningar gjort att man blivit tvungen att sänka numerären från 1+4 till 1+3 eller lägre. Det blir en märklig situation, inte minst säkerhetsmässigt eftersom personalen inte är tränad och övad att verka i sådana konstellationer.

   Jag hade därför välkomnat att tillsynsmyndigheterna tog sig en titt på hur beredskapen egentligen ser ut i räddningstjänstsverige under semestertid.

 

Ola Morin 

Om Ola Morin

Ola Morin började arbeta vid Helsingborgs brandförsvar år 1982, och tjänstgör nu som insatsledare och kompetensutvecklare där. Han är medlem i BRF sedan år 2010.

Läs även

Att avsluta räddningstjänst del 2, skogsbrand

I förra spalten skrev jag om egna funderingar kring att avsluta räddningstjänst. I denna spalt …