Hem » Olas spalts » FÖRTROENDE
Foto: Patrick Persson

FÖRTROENDE

   Hur viktigt är det att en chef åtnjuter förtroende från de han eller hon är chef för? Hur viktigt är det att chefen känner till kärnverksamheten i organisationen? Vad betyder den historia, det chefen varit med om tidigare, för en tillträdande chef i en verksamhet? Frågorna måste ställas med anledning av att Dan Eliasson tillträtt som generaldirektör för MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

 

Man kan inte med bästa vilja i världen påstå att Dan Eliasson lyckats särskilt bra i sina tidigare uppdrag. Som rikspolischef blev han till slut så obekväm för regeringen att i man måste omplacera honom innan valet. Att han omplaceras till MSB ger tyvärr signalen att man utökat den s.k. elefantkyrkogården till att även innefatta den myndighet vi är beroende av i vår verksamhet. När man nu tillsatt ny rikspolischef verkar man ha ansträngt sig för att hitta någon som har kunskap om och kopplingar till kärnverksamheten. Glömde man sedan detta när man skulle tillsätta generaldirektör för MSB?

Har Dan Eliasson någon gedigen kunskap om t. ex. operativ räddningstjänst? Har han gedigen kunskap i civilförsvar? Det är inget som han är känd för i alla fall. Då infinner sig onekligen känslan att det inte är p.g.a, kompetens i kärnverksamheten han tillsatts på MSB. Förtroendet för de styrande som tillsatt honom sviktar rejält. Uppenbarligen anser man att den myndighet som styr vår verksamhet i bl. a. operativ räddningstjänst kan skötas av vem som helst, det är inte så noga. Det är inte konstigt att vi har problem i räddningstjänstsverige med den inställningen.

Att den som är chef för en verksamhet har god kännedom om kärnverksamheten ses idag i många företag som en stor fördel och framgångsfaktor, nästan självklar. Att även högsta chefen går ner och jobbar ett tag på produktionsbandet med jämna mellanrum ger oftast betydligt mer realistiska beslut och bättre effekt i verksamheten.
Hur ska vi som jobbar inom operativ räddningstjänst kunna känna ett förtroende för MSB? MSB har under hela 2000-talet mer och mer fjärmat sig från operativ räddningstjänst och ställt sig bakom de som vill förminska och avveckla denna verksamhet. Denna tillsättning av generaldirektör ger ingen förhoppning om att det ska bli bättre.

En märklig sak som dök upp i samband med debatten på sociala medier om Dan Eliassons tillträde på MSB var de ”troll” som uppmanade till tystnad när det gällde kritik mot honom. Det anspelades bl.a. att det skulle vara olagligt att framföra sådan kritik. Det kan vara en tillfällighet, men ”trollstilen” känns igen från andra fall där statliga chefer varit i kläm. Vare sig man kallar sig ”Annica”,”Hulda” eller vad som helst så är det inget vidare bra att uppmana folk till tystnad i en demokrati. Det är ungefär som att uppmana folk att inte gå och rösta när det är val. 2018 är förresten valår och det talas mycket om hotet från ryska ”troll” i valdebatterna. Det är kanske dags att börja syna svenska ”troll” i andra typer av debatter också. I vissa fall har det tydligen spårats trollfabriker till stora politiska partier.          

Yttrandefriheten är fortfarande stark i Sverige. Det fria ordet är en av de viktigaste hörnstenarna i en demokrati. Därför kan jag fortfarande skriva denna spalt.

 

Ola Morin
Insatsledare
Kompetensutvecklare

Om Ola Morin

Ola Morin började arbeta vid Helsingborgs brandförsvar år 1982, och tjänstgör nu som insatsledare och kompetensutvecklare där. Han är medlem i BRF sedan år 2010.

Läs även

Att avsluta räddningstjänst

Enligt statistik så var mer än 70% av 2018:s skogsbränder s.k. återantändningar. Räddningstjänst hade varit …