Hem » Olas spalts » Fiaskot i Västmanland Del 1
Fiaskot i Västmanland Del 1

Fiaskot i Västmanland Del 1

Regeringens utredare av den stora skogsbranden i Västmanland, Aud Sjökvist, kom för några månader sedan ut med utredningen. Jag har läst igenom utredningen fl era gånger men funnit det svårt att hitta saker man direkt kan ta till sig i sin yrkesutövning. Jag får känslan av att fastna i paragrafer.

Klarspråk blir det emellertid då utredaren själv går ut i debattartiklar och lägger det mesta av skulden på räddningstjänsten. Räddningstjänstens insats var ett fiasko enligt utredaren. Det kan kanske hända att så var fallet, men borde man inte fråga sig om det finns djupare orsaker och andra som kanske har större skuld i att det i så fall blev ett fiasko. Jag anser att politiker och förd politik är grundorsaken om man ska tala om fiasko i detta fall. Årtionden av förd politik där man medvetet nedmonterat svensk operativ räddningstjänst har fått sina logiska följder. Fiaskot i Västmanland är ett politiskt fiasko.

Jag ska av utrymmesskäl välja ut och rikta in mig på två områden där jag anser att förd politik orsakat brister, brister som direkt går att leda till att insatserna i Västmanland försvårades. Områdena är utbildning och beredskap. Vad hade präglat beredskap och utbildning för svensk operativ räddningstjänst de senaste 20 åren tillbaka? Jag behandlar beredskap i denna spalt och återkommer i nästa spalt med utbildningen.

Vad hade hänt med beredskapen? Den hade dragits ner under hela 2000-talet. Operativ räddningstjänst hade i vissa fall nästan framställts som något fult. ”Tut och sprut” var ett niduttryck för operativ räddningstjänst som skapats från centralt håll (läs dåvarande Räddningsverket). ”Tut och sprut” skulle det vara mindre av, olyckor skulle förebyggas så bra att det nästan inte skulle behövas något ”tut och sprut” alls. Jag såg seminarier där den stora visionen var att helt lägga ner operativ räddningstjänst. Jag hörde före läsare vars budskap var att den framtida brandmannen skulle omskolas till informatör. Över hela landet drogs det ner på den operativa räddningstjänsten, detta var något som bejakades och bejublades av så gott som samtliga styrande politiker. Det enda som fördröjde nedmonteringen var några grundläggande föreskrifter om arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket är den instans som betytt mest för att inte nedmonteringen av svensk operativ räddningstjänst blivit värre. Framför allt sparades operativ räddninstjänst sönder under 2000-talet.

Påverkade detta insatsen i Västmanland? Ja, givetvis. Man var helt beroende av att små underdimensionerade (dimensionerade för lägenhetsbrand) styrkor kom exakt rätt till brandplatsen omgående för att ha en möjlig chans att kunna få situationen under kontroll. När positioneringen blev något fel (vilket inte är oväntat när det gäller skogsvägar och skogsområden) föll det hela ihop. Här fanns inga marginaler.

Under den fortsatta insatsen fanns inte heller några marginaler. Det fanns inte resurser att hålla kontroll på flankerna. När vinden kantrade och flank blev brandfront fanns inget att sätta emot.

I det skede jag själv var med hade vi i princip tömt hela södra och mellersta Sverige på resurser från räddningstjänsten som kunde avvaras till hjälp. Trots det hade vi i beräknat worst case-scenariot lör dagen 9/8 varit tvungna att omgruppera bakom Norberg, man gjorde då bedömningen att Norberg inte skulle kunna försvaras om scenariot blev verklighet. Hade vinden oväntat vänt och skapat brandfront på någon av fl ankerna hade vi inte haft särskilt mycket att sätta emot där. Leden var alldeles för glesa. Någon räknade ut att det gick en brandman på var 700:e meter i gränsområdet mellan svart och grönt område. Jag har därför väldigt svårt att förstå att man säger att resurserna var tillräckliga. Lägg sedan till att beredskapen i samhället i övrigt (bl.a. helikopterberedskapen) var kraftigt nedmonterad. Vem ska ha skulden för den dåliga beredskapen? Inte räddningstjänsten.

Om Ola Morin

Ola Morin började arbeta vid Helsingborgs brandförsvar år 1982, och tjänstgör nu som insatsledare och kompetensutvecklare där. Han är medlem i BRF sedan år 2010.

Läs även

Pesten och beredskapen

Statsministern håller tal om Coronakrisen. Det verkar som han försöker göra en Per Albin Hansson-kopiering. …