Hem » Olas spalts » Efter valet
Efter valet

Efter valet

Nu är det s.k. supervalet över. Politikernas löften till väljarna ska infrias. Vad kommer det att innebära och få för konsekvenser för räddningstjänsten?

Vi vet av erfarenhet att obekväma beslut tas så snart som möjligt efter valet. Anledningen är enkel, man hoppas att väljarna ska hinna glömma tills nästa val. Undantaget är väl om ämnena man ska ta beslut om nyligen varit på tapeten på ett sådant sätt att frågan fortfarande är oerhört känslig. Tack vare skogsbranden i Västmanland verkar det för en gångs skull vara så för räddningstjänsten.

Inom branschen kan vi hoppas att frågan om vilken typ av operativ räddningstjänst vi ska ha i Sverige är så pass känslig att beslut om vidare nerdragningar inte kan tas. Men jag ser märkliga slingringar från vissa håll som man kan tro syftar till att glida undan denna fråga. Man riktar frågan bort från vardagsolycka till den  stora katastrofen. Man undviker att tala om den dåliga operativa vardagsberedskapen. Man pratar helikoptrar och flygplan. Man undviker att prata om tidens betydelse i förhållande till tillgängliga resurser.

Tyvärr MSB, jag tycker fortfarande att ni gör det enkelt för de politiker som vill fortsätta nerdragningar av svensk operativ räddningstjänst. Jag kan t.o.m. faktiskt tycka att ni jobbar för, och tillsammans med de som vill dra ner. Jag tycker att det verkar smått patetiskt att höra Kjell Wahlbäck i Kalla Fakta kritisera utbildningstiden av brandbefäl. MSB har ju själv dragit ner utbildningstiden. Brandförman heltid var en 12-veckors kurs, den ersattes av Räddningsledare A som är en 6-veckors kurs. Brandmästare som var en 15-veckors kurs ersattes av Räddningsledare B som är en 9-veckors kurs. Man läste dessutom kursen Förebyggande 1 mellan Förman och Mästare, en 3-veckors kurs. Från BRF:s sida har vi påtalat detta sedan år tillbaka. Man kan komma med motargument att dagens utbildningstid är ett minimimått och att tanken är att komplettera med andra kurser. Men alla vet att minimimåtten blir normgivande i vår bransch.

En märklig sak som Kalla Fakta-programmet helt undvek att belysa är räddningstjänsternas ekonomiska problem. Det är ju detta som är pudelns kärna. Man har inte pengar till operativ personal i tillräcklig mängd, man har inte pengar till utbildning. Då spelar det ingen roll hur många kurser MSB har i sitt utbud. Alla vet om detta, varför kör ni ner huvudet i sanden?

Länsstyrelserna känns också väldigt tandlösa. Tillsynsmyndighet, med rätt att protestera lite lamt, men utan möjlighet att kunna ingripa i praktiken. Det verkar inte finnas något vettigt sätt att hindra kommuner från att nedrusta sin räddningstjänst.

Jag hoppas innerligt att vi får se en ändring på detta. Jag hoppas att politikerna tar tag i detta på allvar. Jag anser att räddningstjänsten är en grundbult i ett fungerande välfärdssamhälle. Vi håller på att montera ner vår välfärd.

Om Ola Morin

Ola Morin började arbeta vid Helsingborgs brandförsvar år 1982, och tjänstgör nu som insatsledare och kompetensutvecklare där. Han är medlem i BRF sedan år 2010.

Läs även

Pesten och beredskapen

Statsministern håller tal om Coronakrisen. Det verkar som han försöker göra en Per Albin Hansson-kopiering. …