Hem » Olas spalts » Chef och ledare – gillar du dem du leder?
Gillar du dem du leder?

Chef och ledare – gillar du dem du leder?

Jag läste en artikel som handlade om ledarskap i Svenska Försvarsutbildningsförbundet tidning (Försvarsutbildaren nr 1 2015). En erfaren plutonchef tillfrågades om vad han ansåg vara det viktigaste i ledarskapet.

”- Att du gillar truppen.” blev hans svar. Artikeln innehåller fl er exempel där erfarna militära ledare och chefer svarar likadant. ”-Du måste gilla dina soldater” återkommer som den viktigaste faktorn för att lyckas i ledarskapet.

Jag tänker på räddningstjänsten i Sverige och den turbulens som varit kring många chefer och ledare inom branschen. På sina håll har det varit rejäla konfl ikter, anställda har slutat och i vissa fall har chefer fått gå. Det fi nns säkert fl era olika orsaker men en sak verkar återkomma i många fall. Det verkar som om fl era chefer och ledare där man har problem inte gillar dem de leder. Man verkar ha en allmänt negativ bild kring brandmannen och det är en inställning man gått in med från början. I några fall kan man nästan prata om hat. Man gillar inte ”sina soldater”.

Givetsvis kan ett sådant ledarskap inte bli bra. Om du som ledare går in med en negativ inställning till de du ska leda kommer detta snabbt att märkas. De du leder kommer att utveckla en negativ inställning till dig. Du kommer mer och mer att få dra fram ledarskapet på ren auktoritet och hot. ”-Ni måste göra så här för jag är chef och säger det”. ”-Om ni inte gör så kommer följande åtgärder att vidtas”. Talet om att de anställda är den viktigaste tillgången blir bara en klyscha. Förr eller senare kollapsar ett sådant ledarskap. Vi har sett fl era exempel på detta inom svensk räddningstjänst men även andra kommunala förvaltningar.

Jag har sett en negativ bild av brandmannen försöka frammanas, nästan uteslutande av folk inom branschen. Jag har sett skrivna kommentarer, från folk som med största sannolikhet är ledare/chefer inom branschen, fyllda av hat mot brandmän. Det står i kraftig kontrast till allmänhetens syn. Man skulle nog behöva fråga sig om man är lämplig som chef/ledare om man har en sådan syn på dem man ska leda.

Från vissa håll har jag hört underliga kommentarer då brandchefer slutligen fått gå för att situationen blivit ohållbar. Brandmännen har getts skulden. Mina tankar går då direkt till idrottsvärlden och lagidrotten. Där är det ganska givet att tränaren får gå om inte laget lyckas.

Jag hoppas att man i framtida uttagningar av chefer och ledare tar fasta på om den som kandiderar verkligen har en positiv syn på dem de ska leda. Flera kostsamma konfl ikter som slutar med dyra ”fallskärmar”, förlorade kompetenta medarbetare, arbetsmiljökollaps m.m. hade då kunnat undvikas.

Om Ola Morin

Ola Morin började arbeta vid Helsingborgs brandförsvar år 1982, och tjänstgör nu som insatsledare och kompetensutvecklare där. Han är medlem i BRF sedan år 2010.

Läs även

Pesten och beredskapen

Statsministern håller tal om Coronakrisen. Det verkar som han försöker göra en Per Albin Hansson-kopiering. …