Hem » Olas spalts » Automatlarm
Automatlarm

Automatlarm

Vi kör ofta på automatlarm. Jag hör också ofta åsikter om att vi bör sluta att köra utryckning på automatlarm därför att dessa nästan alltid är s.k. ”falska larm”. På vissa håll i Sverige prioriterar man vissa inkomna automatlarm som teknisk service.

Man hör ibland också företrädare för räddningstjänsten uttala sig i negativa ordalag om automatlarm. Jag tycker det är fel och vill gärna ge följande motargument;

Det finns i huvudsak två anledningar till att ett objekt har automatisk brandlarmsanläggning kopplad direkt till räddningstjänsten, försäkringsbolaget har krävt det (egendomsskydd) eller myndighet (oftast med tanke på människor i objektet/verksamheten). I samtliga fall är det ägaren/ansvarig för verksamheten som är ansvarig för att automatlarmet finns i den omfattning som krävs och att det fungerar. Ibland får man höra ”-men det är ju räddningstjänstens larm” när man kommer på automatlarm, men det är fel.

Ett automatlarm ska snabbt kunna larma om ett brandtillbud inträffar i objektet och fördelen med att ha det direktkopplat till räddningstjänsten är att man på det viset har möjlighet att korta insatstiden väsentligt. Man har möjlighet att bekämpa branden i ett skede där omfattningen inte är så stor. Tar man inte automatlarmet på allvar försvinner snabbt den möjligheten.

Inom räddningstjänsten propagerar vi hårt för brandvarnare till bostäder och att brandvarnare gör stor nytta. Därför känns det konstigt om man inte tar en flera gånger mer tekniskt avancerad anläggning på allvar om den larmar.

En annan intressant fråga är vad räddningstjänsten har för förmåga när den kommer fram till ett automatlarm som visar sig bero på brand i objektet. Klarar man att bekämpa branden i de stadier den är i då? Det är troligt att vissa lokaler redan är rökfyllda, även på de mest gynnsamma platser tar det fem till tio minuter från larm tills att insats kan påbörjas av räddningstjänsten. Har räddningstjänsten rökdykarförmåga är det troligtvis en enkel sak att i detta skede bryta skadeutvecklingen. Saknar räddningstjänsten denna förmåga i ett inledande skede kan samma scenario mycket väl ge en totalskada.

Jag hör också argumentet att det är en kraftigt förhöjd olycksrisk att köra utryckning på automatlarm. Det förstår jag inte. En utryckningskörning ska inte innebära någon förhöjd risk för någon i trafiken, vare sig vi kör på automatlarm eller trafikolycka. Då är det i så fall en utbildningsfråga.

”Men automatlarm är ju nästan alltid falska larm”. Nej, jag håller inte med här heller. Ett utlöst automatlarm skvallrar många gånger om att något inte står rätt till med brandskyddet i objektet. För att ta några klassiska exempel på det som oftast klassas som ”falska” larm:

Larmet orsakat av hantverkare, någon har kört vinkelslip under en rökdetektor; Det skvallrar många gånger om att hantverkarna inte är särskilt bra på brandskydd i allmänhet. Med goda kunskaper borde inte tillbudet ha inträffat. Är risken stor att fortsatt arbete orsakar brandtillbud? Automatlarmet kan ha varnat för en allvarlig säkerhetsrisk.

Larmet orsakat av tekniskt fel. Automatlarmet kan ha varnat för att anläggningen är dåligt underhållen. Är anläggningen dåligt underhållen är risken stor att den inte fungerar vid ett verkligt brandtillbud. Om man eftersatt underhållet av en så viktig del av brandskyddet som automatlarmet utgör är risken också stor att övrigt brandskydd i objektet är eftersatt.

Sammanfattningsvis: Vi bör se automatlarmsanläggningar som något positivt. Vid larm från en sådan anläggning bör vi absolut ta det på allvar och åka med en styrka med tillräcklig kapacitet att hantera ett brandtillbud.

Om Ola Morin

Ola Morin började arbeta vid Helsingborgs brandförsvar år 1982, och tjänstgör nu som insatsledare och kompetensutvecklare där. Han är medlem i BRF sedan år 2010.

Läs även

Pesten och beredskapen

Statsministern håller tal om Coronakrisen. Det verkar som han försöker göra en Per Albin Hansson-kopiering. …