Hem » Olas spalts » Att betala för välfärd
Att betala för välfärd

Att betala för välfärd

Så gott som samtliga politiker säger sig jobba för att skapa ett välfärdssamhälle. Vid varje val blir vi lovade ett välfärdssamhälle oavsett politisk färg. Det är ytterst få saker som borde framstå så lysande klart för beslutsfattare som ska förverkliga de politiska idéerna som att man ska bygga ett välfärdssamhälle.

Min enkla fråga är därför; Tror man på fullt allvar att man kan göra det utan att betala rimlig lön till välfärdssamhällets stöttepelare? Jag pratar om räddningstjänsten och RIB-avtalet. I skrivande stund nås jag av det glada beskedet att konflikten är avblåst och att parterna kommit överens om ett rimligt avtal. Fortfarande återstår dock mycket arbete innan man kan säga att man nått en bra nivå. Och fortfarande är jag själv bedrövad över attityd och agerande från vissa håll.

En räddningsman i beredskap (deltidsbrandman eller RIB) måste lägga mycket av det andra människor kallar fritid på brandmannayrket. Utöver den tid som åtgår vid utryckningar lägger man mycket tid på övning/utbildning och har dessutom beredskapsveckor där man är bunden till ett visst tidsavstånd från brandstationen. Den tiden är för längesen förbi då det räckte med att kunna hålla i en brandslang för att vara brandman. Idag krävs det att man är expert på att avbryta omedelbara skador och hot i samhället, vare sig man jobbar som RIB eller heltidsbrandman. Man kan säga att man svarar upp mot ett välfärdskrav. Det krävs att man lägger ner mycket tid för att klara de kompetenskrav som ställs. För detta begärde man nu samma ersättning och samma rättigheter som övriga i kommunal tjänst som innehar liknande tjänstgöring. Det ansågs tydligen oskäligt.

Berörde konflikten mig som är heltidsbrandman? Ja, i allra högsta grad. Det har att göra med hur man egentligen värderar det jobb vi utför. Man hör mycket lovord kring brandmannens arbete men när det kommer till att betala en skälig ersättning för utfört arbete backar tydligen flera beslutsfattare. Normalt kallas sådant för hyckleri.

Det handlar också om vi över huvud taget ska ha en vettig räddningstjänst i Sverige. Det blir svårare och svårare att rekrytera och (framför allt) behålla RIB-personal. RIB är en förutsättning för att nå likvärdig räddningstjänst över landet. RIB är en stor bristvara. Skälig ersättning är en grundförutsättning för att tackla detta problem, sedan finns det givetvis fler faktorer som påverkar. Det har länge pågått en nedmontering av svensk operativ räddningstjänst. Det är en myt att vi har en likvärdig räddningstjänst över Sverige idag. Det spelar stor roll var du krockar någonstans, var du har ditt hus som brinner om du ska få tillräcklig hjälp inom rimlig tid. Det kusliga i sammanhanget är att beslutsfattare verkar strunta idetta helt och hållet. Det är hög tid att dessa frågor tas upp till ytan.

Frivilliga insatser lyfts nu fram och det finns många bra exempel på fantastiska insatser som skett frivilligt. Men lyfts dessa fram i en slags förhoppning att frivilliga insatser ska ersätta RIB? Jag får den känslan eftersom man samtidigt förhåller sig så passiv kring problematiken att rekrytera och behålla RIB-personal. Tyvärr får jag också känslan av att det från vissa håll mer är en sniken förhoppning att räddningstjänsten ska kunna utföras i det närmaste gratis.

En ledarskribent i tidningen Expressen ansåg att BRF:s vidtagna stridsåtgärder var samhällsfarliga. Det är verkligen intressant om man börjar diskutera samhällsfara. Borde man då inte värdera den samhällsfara den systematiska nedmonteringen av svensk räddningstjänst utgör? Här pratar vi verklig samhällsfara.

Om Ola Morin

Ola Morin började arbeta vid Helsingborgs brandförsvar år 1982, och tjänstgör nu som insatsledare och kompetensutvecklare där. Han är medlem i BRF sedan år 2010.

Läs även

Elefanten i rummet

Jag sitter på konferensen Brandbefälsmötet i Helsingborg och lyssnar först på Dan Eliasson och sedan …