Hem » Artiklar » Vi har inte råd att hoppa över mångfald!

Vi har inte råd att hoppa över mångfald!

Räddningstjänsten har en central och viktig roll  i samhället, för att kunna möta ett samhälle i ständig och snabb förändring måste vi följa med i utvecklingen. Vi vet att räddningstjänstens anställda bör har en sammansättning som motsvarar samhällets befolkning för att leverera ett effektivt skydd mot olyckor. Med mångfald får räddningstjänsten en del av den kompetens som ger bättre möjlighet att serva kommuninvånare. Vi behöver också definiera vilka vi är och hur vi ska förändra oss för att spegla samhället. 

Utmaningen är framförallt att i en krissituation kunna sprida rätt information som når fram till alla medborgare oavsett bakgrund, etnicitet, bostadsort, ålder etc. Utmaningen är också att gå från ord till praktisk handling. Det krävs både mod och insikt för att bryta invanda tankesätt och mönster. Räddningstjänst väst arbetar strategiskt med mångfald och inkluderingsfrågor, vi har ett jämställt förhållningssätt och som tänker brett och nytt. Vi arbetar hela tiden med frågor som tex: hur bli man hela folkets räddningstjänst, vilka kanaler använder vi, hur ska vi formulera oss och hur ska vi kommunicera? 

Rätt språk för att nå ut 

Nyanlända är en av grupperna som räddningstjänsten behöver nå med information om brandskydd och  förebyggande arbete. Tillsammans med kommunen och arbetsförmedlingen startade vi ett nytt jobbspår och tog emot nio elever som gick på halvtid under sex månader hos oss där de lärt sig om yrket, brandskydd och mycket annat. De tränade, övade med beredskapsbrandmän och fikade tillsammans med personalen i våra lokaler, de blev en naturlig del av vår verksamhet. Dessa nio personer har marknadsfört räddningstjänsten hos sina landsmän och familjer och spridit kunskap om brandskydd på ett enkelt sätt som vi annars inte skulle lyckas med. 

Mångfald hjälper oss förstå olika målgruppers behov 

Vi tog emot två extra tjänster till vår verksamhet som gör ett bra jobb, två nyanlända. Under två år har vi arbetat mycket med att bredda rekrytering och visa ett nytt ansikte på en räddningstjänst, med ord och bild har vi kommunicerat brett. Resan att nå dit vi vill med  mångfaldsarbetet är lång och svår men det viktigaste är att ha rätt attityd till frågan. Blandade grupper är också mer innovativa och kreativa, dessutom blir arbetsmiljön bevisat bättre av mångfald. Att ha medarbetare med olika erfarenheter och bakgrund ger oss kunskap och perspektiv som hjälper oss att förstå de olika målgruppernas behov. Det gör att vi kan utveckla bättre tjänster, produkter och service och inte minst utveckla oss själva för att möta nya utmaningar och risker. 

Jag ser fram emot att fortsätta i det här arbetet, bidra med mina erfarenheter, mitt annorlunda sätt att tänka och se på lösningar, bidra med nya trender och perspektiv. Frågan är inte om vi ska, frågan är hur! 

Text: Guitta Atallah Hajj 

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Fjällräddningen – från Dalarna i söder till Treriksröset i norr

Fjällräddningen larmas till Sylarna, 2 personer rapporteras saknade på fjället. Den iskalla natten är livsfarlig för vandrarna