Hem » Nyheter » Pressmeddelande från MSB
Dödsbränder i Sverige

Pressmeddelande från MSB

För andra året i rad visar preliminär statistik på att antalet omkomna i bränder är under 100. Under 2014 har 76 omkommit i 69 bränder varav 68 personer omkom i brand i sin bostad. Antalet döda i bränder har minskat under fl era år men under 2014 har minskningen varit påfallande stor. Jämfört med 2013 har antalet omkomna minskat med 21 % och antalet dödsbränder med 20 %.

”Vad den kraftiga minskningen av antalet omkomna beror på är ännu för tidigt att säga då vi ännu inte har alla uppgifter om brandorsaker och övriga omständigheter vid bränderna. Vi hoppas kunna göra en grundlig analys av bränderna för att kunna få klarhet i vilka förhållanden som bidrar till färre döda i bränder. Det vi hittills har noterat är att antalet omkomna i brand i småhus minskat under året samt att antalet omkomna män minskat mot tidigare år”, säger Mattias Strömgren, olycksutredare på MSB.

Antalet män har minskat bland de omkomna och under 2014 var det 45 män mot genomsnittliga 71 (2009-2013). Antalet omkomna kvinnor ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, 31 mot genomsnittet på 39. Tidigare år har det varit en tydligare skillnad mellan könen, men förra året var det en jämnare fördelning.

”Det är ännu för tidigt att säga om det är en bestående nedåtgående trend då antalet omkomna i brand är relativt få och variationen är slumpmässig. I arbetet med den nationella strategin arbetar vi bland annat för att minska antalet omkomna i brand. Premilinära siffror för 2014 tyder på att vi är på rätt väg, men statistiken kan förändras och det är svårt att veta hur det nya året kommer att bli, säger Mattias Strömgren, olycksutredare på MSB.

”Nästa steg nu är att gå igenom de rapporter vi har fått in och göra en analys av vad årets minskning kan bero på och för att veta vad vi ska satsa på framöver inom Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan. Inom strategin kommer vi även att analysera de 6000 bränder som inträffar i bostäder varje år”, fortsätter Anders Lundberg, MSB.

Om Swedish Firefighters

Svensk Räddningstjänsts branschtidning Swedish Firefighters, SFF, trycks i 13 000 exemplar och distribueras kostnadsfritt – utöver BRF:s medlemmar – även till beslutsfattare i branschen och till samtliga riksdagsledamöter.

Läs även

Överentusiastisk fotograf terroriserar nya räddningstjänster.

Det skulle bli en bra rubrik. Helt sann dessutom. För ett tag sedan tillbringade jag …