Hem » Nyheter » LARMET HAR GÅTT
Cecilia Uneram & SBB:s ordförande Ulf Lago hade tagit initiativet till seminariet och genomförde det gemensamt.

LARMET HAR GÅTT

Metoo-uppropet #larmetgar har lyft fram sexism och trakasserier i räddningstjänsten. När Föreningen Sveriges Brandbefäl, SBB, bjöd in till ett seminarium på temat var gensvaret stort. 120 personer kom för att diskutera hur kränkningarna ska stoppas.

Vanligtvis har SBB lång framförhållning inför sina seminarier och konferenser. Nu gick det rekordsnabbt.  Så snart #larmetgar blev offentligt i slutet av november bestämde sig Cecilia Uneram och Ulf Lago att samla branschen. Seminariet som hölls i Linköping den 5 februari fick namnet Larmet har gått – dags att rycka ut!  Initiativtagarna till #larmetgar var inte med, men hade skickat en film som spelades upp. De tycker inte att uppropet har tagits emot med samma allvar som i andra branscher.

– Kanske beror det på att alla på förhand förväntade sig att just vi skulle vara utsatta? Nästan som om vi får skylla oss själva för att ha satt vår fot på en brandstation Metoo har haft fokus på sexuella trakasserier. Personerna bakom #larmetgar påpekade att andra former av kränkningar och förminskanden ofta är vanligare, och kan vara nog så förödande. Många kvinnor har genom åren berättat av vad de utsatts för utan att få tillräckligt stöd. Nu är de som har sammanställt vittnesmålen oroliga för att reaktionerna ska stanna vid uttalanden om påstådd nolltolerans eller hänvisningar till policydokument.

– Ändå hoppas vi. Att den här gången ska vårt larm göra skillnad och att vi inte ska bli svikna. Att ni chefer ska våga stå upp och visa samma mod som vi gör dagligen, bara genom att gå till jobbet. Seminariets första talare Ida Texéll är förbundsdirektör i Brandkåren Attunda som i år leder Nätverket Jämställd Räddningstjänst. Hon var besviken över att bara sju av seminariedeltagarna var högsta chef i sin organisation.

– Vi måste få med oss våra kollegor som ännu inte är engagerade. Nästa gång ska alla ledare vara med på ett sådant här seminarium! Max Ekberg från Sveriges Kommuner och Landsting framhöll arbetsgivarens ansvar att ingripa mot trakasserier, och att alla som har någon arbetsledande ställning är arbetsgivare.

– Och räddningstjänsterna är politiskt styrda, det glömmer man ofta bort. De ytterst ansvariga arbetsgivarna i offentlig tjänst är vi politiker, påpekade Mari Hultgren (S), direktionsordförande för Räddningstjänsten Östra Götaland. Samtidigt kan ingen, chefsposition eller inte, svära sig fri från sina medmänskliga skyldigheter att aldrig medverka till att kränka någon annan.Erik Flink är handläggare för jämställdhet och mångfald inom enheten för räddningstjänst på MSB. – Vi vet sedan tidigare att 57 procent av kvinnorna i räddningstjänsten har funderat på att sluta i branschen, på grund av osynliggörande och exkluderande. Vi vet också att många som på MSB:s skolor kan vittna om trakasserier efter sina första möten med arbetsplatsen.

Men även om de samlade berättelserna inte kom som någon överraskning, belyser de hur nödvändigt det är att fortsätta arbetet. – MSB ser nu till att jämställdhet och mångfald blir en central komponent i våra utbildningar. Vi håller också på och tar fram en broschyr med handfasta tips om vart den som har blivit utsatt för trakasserier ska vända sig och vad arbetsgivaren ska göra, sa Erik Flink.

Fackförbunden Kommunal och BRF samt Scouterna och Svenska kyrkan var inbjudna för att berätta om sina erfarenheter och strategier för att komma till rätta med övergrepp och trakasserier. Svenska kyrkan har bland annat utsett två kontaktpersoner i varje stift, helst en man och en kvinna, dit den som känner sig utsatt kan vända sig.I den avslutande gruppdiskussionen var det många som ville ta efter det exemplet. Andra förslag på vad som kan göras är att prata med alla anställda kvinnor individuellt om vad de varit med om på jobbet, skapa en handledarutbildning för dem som är praktikantansvariga, bilda nätverk för att behålla de kvinnor som finns i räddningstjänsten och använda sig av samtalskort för att regelbundet prata om arbetsmiljön.

Runt 40 svenska #metoo upprop

 

Det började med en Hollywoodmagnat som i årtionden utnyttjat sin maktposition till att förgripa sig på kvinnor. Den 15 oktober 2017 vidarebefordrade skådespelaren Alyssa Milano på sitt Twitter-konto det förslag hon fått från en vän: ”om alla kvinnor som blivit sexuellt trakasserade kunde skriva ’metoo’ i sin status så skulle vi kunna få en uppfattning om problemets magnitud”.

Uppropet växte till ett jordskred, inte minst i Sverige. Kvinnor gick ihop och sammanställde sina vittnesmål. Totalt finns metoo-upprop från fyrtiotalet svenska branscher.

Räddningstjänstens, Larmet går, blev offentligt den 22 november 2017. På sidan www.larmetgar.se samlas fortlöpande berättelser om trakasserier och förödmjukande behandling.

 

Text och foto: Annika Lindqvist, MSB

Om Lotta Reyes

Marknadschef & Webbredaktör för tidningen Swedish Firefighters

Läs även

Rädslan för att yttra sig ska inte få segra

De två brandmän som kritiserade Södertörns rekryteringskampanj i en debattartikel har nu fått 150 000 …