Hem » Nyheter » BROTTET: BLÅLJUSSABOTAGE:
Fr.v: Daniel Bäckström (C), Ledamot Försvarsutskottet, försvarspolitisk talesperson, Johan Hedin (C), ledamot Justitieutskottet, Mikael Svanberg 1:a vice förbundsordförande BRF

BROTTET: BLÅLJUSSABOTAGE:

Ny lagstiftning , men räcker det?

Som ett resultat av RÅ´s utredning ”Förstärkt juridiskt skydd för blåljuspersonal”, såkontaktade BRF hösten 2017 samtliga partiers riksdagskanslier samt partiernas ledamöter i justitieutskottet, för att få möjlighet att med dem kunna diskutera sakfrågan. BRF representerades på dessa mötet av förbundsordförande Peter Berg, 1: a vice förbundsordförande Mikael Svanberg, ombudsman Magnus Sjöholm samt BRF´s talesperson gällande hot & våld, Pontus Westlund. BRF har fört fram budskapet att ge räddningstjänstpersonal tjänstemannastatus. Majoriteten av politikerna uppvisade enligt BRF´s representanter, viss förvåning över att räddningstjänstens personal idag inte omfattas av tjänstemannastatus.

Frågeställningarna angående brottsbalkens 17 kap. är idag stor och enligt RÅ så är inte konsekvenserna av att ge räddningstjänsten tjänstemannastatus ännu fullt utredda, detta då diskussionen gällande begreppet myndighetsutövning inte helt har landat och åsiktsskillnaderna är påtagliga gällande vad som ingår i begreppet. BRF redogjorde under dessa mötet för hur förbundet ser på saken och påtalade att det inte sällan glöms bort att räddningstjänsten verkligen agerar myndighet med gällande lag i ryggen (LSO 2003:778) och att begreppet ”ingrepp i annans rätt” ger en räddningsledare stort manöverutrymme i en minutoperativ situation.

– Det är kanske en av det mest påtagliga former av myndighetsutövning, då en utsedd räddningsledare kan bereda sig och medverkande personal tillträde till annans fastighet, avspärra eller utrymma områden,använda, föra bort eller förstöra egendom, säger Förbundsordföranden Peter Bergh. – Sedan Anders Ygemans rundabordssamtal i februari 2016, avsaknad av statistik över hot- & våldsincidenter och därefter framtagande och genomförandet av egna enkätundersökningar till BRF´s medlemmar i tre förbund (Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten SYD & Brandkåren Attunda), har vi nu kommit nästan i mål, Säger Mikael Svanberg.

– BRF blev våren 2017 inbjuden av RÅ Anders Perklev där vi fick möjlighet att övergripande diskutera och till RÅ kunna framföra en tydlig beskrivning av det som räddningstjänstens personal möts av ute i samhället, fortsätter BRF´s ombudsman Magnus Sjöholm.       – Tjänstemannastatus för all räddningstjänstpersonal är normbildande, det visar vad samhället anser om den grupp som är i frontlinjen för att upprätthålla vad regering och riksdag bestämt gällande att ta hand om olyckor oavsett vem som drabbats eller var det sker inom riket, avslutar Peter Bergh. BRF har sedan resan påbörjades februari 2016 kunnat påvisa hur situationen är för operativa brandmän och brandbefäl gällande kränkningar, hot & våld. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2019.

Ovanstående innehåll kommer att debatteras under
Almedalsveckan, www.brandfacket.se

Här är några av de politiker som BRF´s representanter har träffat för
att prata om hot & våld mot blåljuspersonal. Flera av dem har redan
accepterat en inbjudan till att medverka vid seminariet som BRF ska
hålla under Almedalsveckan 1-8 juli 2018.


Fr.v: Tomas Tobé (M) Ordförande Justitieutskottet, rättspolitisk
talesperson. Mikael Svanberg 1:a vice förbundsordförande.
Krister Hammarbergh (M), ledamot Justitieutskottet.

Fr.v: Daniel Bäckström (C), Ledamot Försvarsutskottet, försvarspolitisk
talesperson, Johan Hedin (C), ledamot Justitieutskottet,
Mikael Svanberg 1:a vice förbundsordförande BRF.

Fr.v: Magnus Sjöholm, ombudsman BRF, Linda Snecker (V),
Rättspolitisk talesperson, ledamot Justitieutskottet, Mikael
Svanberg, 1:a vice förbundsordförande för BRF.

Fr.v: Mikael Svanberg, 1:a vice förbundsordförande BRF. Roger
Haddad (L) Ledamot Justitieutskottet, rättspolitisk talesperson.
Magnus Sjöholm, ombudsman BRF.

Fr.v: Mattias Karlsson (SD), gruppledare för
SD i riksdagen. Mikael Svanberg 1:a vice
förbundsordförande BRF.

Fr.v: Alexandra Völker (S), ledamot försvarsutskottet. Lawen Redar (S), ledamot
Justitieutskottet. Sanne Lennström (S), suppleant Justitieutskottet. Petter Löberg (S),
ledamot Justitieutskottet. Helene Pettersson (S), ledamot Justitieutskottet. Åsa Lindestam
(S), vice ordförande Försvarsutskottet, Kalle Olsson (S) suppleant Försvarsutskottet.
Peter Bergh, Förbundsordförande BRF. Magnus Sjöholm, ombudsman BRF. Mikael
Svanberg 1:a vice förbundsordförande BRF.

Om Fredrik Persson

Redaktör och webredaktör för tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Regeringen säger nej till undantag för deltidare

Många deltidsbrandmän, som i vanliga fall har en heltidsanställning, har under coronakrisen varslats om uppsägning …