Hem » Ledare » VI ÄR PÅ´T
Ledare av Peter Bergh

VI ÄR PÅ´T

Regeringen tillsatte en utredning relaterat en effektivare kommunal räddningstjänst 2017. En särskild utredare har sett över hur förutsättningarna för den kommunala räddningstjänsten kunde förbättras och bedrivas på ett mer likvärdigt, effektivt och säkert sätt. BRF har träffat utredaren och utredningssekreteraren flera gånger och ja, det här kan bli bra.

Kan, då det sista justeras och skrivs nu och en förpresentation kommer vid Brandkonferensen 2018 i slutet av maj och SFF pressläggs före. Utredningen kommer att omfatta ca 400 sidor och den slutliga rapporten ska delges ansvarig minister i juni och sen kommer den ut på remissrunda under hösten. Ytterligare en möjlighet att tycka i och om utredningen som BRF naturligtvis kommer att medverka i. I stora drag har vi tyckt om och tycker om tankarna runt organisation och styrning med skärpta krav relaterat statens och kommunernas ansvar och en skärpning runt handlingsplanerna. Förbättrad lednings- och samverkanstruktur, även vid insatser och över geografiska eller andra gränser och en ökad tillsyn på oss själva. Vad gör och kan vi egentligen och hur hänger det ihop med vad vi säger att vi har för förmåga och vilka ska kontrollera det? Ungefär. BRF vet även hur räddningstjänsten internationellt fungerar, och inte, och vi är trötta på skönmålningar eller farhågor som inte finns så varför inte komma med sanningar även där i jämförelser? Sanningar som vi kan plocka russinen ur och slippa citronerna.

All blåljuspersonal bör vara skyddade i sin tjänsteutövning och när regelverken och den allmänna uppfattningen är 
att det bör var så redan finns, är det en gåta varför inte utredaren förslår det självklara och den enkla vägen.

Naturligtvis har vi varit mycket i rekryteringsproblemen och ur flera aspekter och för flera kategorier och även då med en önskan om ytterligare undantag från A-kassereglerna för deltidsbrandmän. Utbildning-fortbildning-övning, kompetenskrav och att det är ett statligt-kommunalt grunduppdrag att utföra räddningstjänst som ligger i trygghetspaketet för medborgarna är några fler av många, många, åsikter och tankar BRF fört fram. Vi får se, men vi har varit och är i och på. Ordentligt på. Vi har även varit duktigt i och på om utredningen för ett ”stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner”. Kort är tanken att det ska komma en ny lag som ska skydda blåljuspersonal bättreoch ska benämnas som blåljussabotage. Vårt remissvar var på 10-sidor och generellt positivt men vi vände oss mot att man krånglat till det relaterat tjänstemannastatusen ochcinte då ger brandmän det erkännandet. Vi menar att, citat:

”Tjänstemannastatus för all blåljuspersonal är normbildande, visar vad samhället anser om den grupp som är i frontlinjen för att upprätthålla vad regering och riksdag bestämt för att ta hand om sjukdom, olyckor och skador oavsett vem och var. De bör vara skyddade i sin tjänsteutövning och när regelverken och den allmänna uppfattningen är att det bör vara så redan finns är det en gåta varför inte utredaren förslår det självklara och den enkla vägen”. Vi hoppas på att riksdagen senare går på vår linje och pratar nu med samtliga partier i och om detta. MSB är också på i dessa frågor och jobbar med vägledningen för ”Pågående dödligt våld i publik miljö” och ”Hot och våld mot blåljuspersonal” och den senare får vi information om i slutet av maj.

Vi skriver på fler och andra remissvar med och är i och har ett antal arbetsgrupper igång och sist, men inte minst, så håller vår avtalsgrupp på för fullt i sina förberedelser. Här kan vi snacka om att vara på. Olika arbeten har fördelats och enkäten, för att ta pulsen på räddningstjänsten, var och är en formidabel succé. Vi fick inte bara pulsen utan så många fakta och symtom att vi kan ställa en hel del diagnoser. En del visste vi, men har inte kunnat visa på det sätt vi nu kan, och tyvärr ä det i delar ännu värre än vad vi trott. Vi återkommer med detta och naturligtvis har vi en strategiskplan i när och hur.

Det är valår, vi kommer naturligtvis vara på´t i Almedalen och vi går mot semestrar. Så syns eller hörs vi inte före så ska ni ha en bra sommar och en skön semester.

Hade bra på er!

Peter Bergh
Förbundsordförande

Om Peter Bergh

Förbundsstyrelseordförande för BRF. Ledarskribent på tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Applådera med en hand

I dessa tider av coronapandemi jobbar vi faktiskt på ungefär som vanligt nu efter en …