Hem » Ledare » Vad försvarar försvarsdepartementet?
Ledare av Peter Bergh

Vad försvarar försvarsdepartementet?

”Politiker är rädda för att göra fel och därför får man svar som inte betyder något och beslut i samma anda”, är det så enkelt? Att vara ”politiskt korrekt” och inte klumpa till det med en otillåten åsikt är inte bara kvävande utan farligt och odemokratiskt. Det politiska språket är uselt ur flera perspektiv.

För svårt, för krångligt och inte sällan helt obegripligt men för att svara på frågan, nej det är inte så enkelt. Det kan vara en del. Att göra sig förstådd och ibland att försöka våga göra sig förstådd för i vissa frågor blir det nästan alltid fel speglat av förutfattade meningar och viljan av att hitta fel och ofta grundad i en oförmåga att skilja på sak och person.

”Politiker är rädda för att göra fel och därför får man svar som inte betyder något och beslut i samma anda”, är det så enkelt? Att vara ”politiskt korrekt” och inte klumpa till det med en otillåten åsikt är inte bara kvävande utan farligt och odemokratiskt. Det politiska språket är uselt ur flera perspektiv.

I blåljusyrkena är vi faktiskt duktiga på att skilja på sak och person då det ligger i yrkets natur och är en grund i yrket. Neutralitet och opartiskhet bygger förtroende och ger då möjligheten att kunna hjälpa alla och något som både värnas och faktiskt syns i förtroendemätningarna. Vilka ligger ojämförligt i topp år efter år? Jo brandmännen! Polisen har lagligt eller olagligt, ambulansen sjukt eller friskt och räddningstjänsten skadat eller oskadat. Visst är det starkt förenklat men i en slags pedagogisk förklaring duger det och i dessa grundtankar behövs då inte ”person” utan det är ”sak” som styr, Styr om det blir en insats eller inte och i vilken grad insatsen bör utföras.

Jag är alltså trött på att brandmän skall utmålas att vara några rasistiska manschauvinister och faktiskt oavsett, om brandmannen är man eller kvinna i starkt generaliserande form. Hur mycket resurser har lagts på att visa just det och vilka effekter har det fått och är det dags att göra något annat snart? Jag tycker det och något annat som att säkra det vi har och utveckla vår förmåga relaterat till att ta till oss nya arbetssätt, nya produkter, utbildning, övning och se till att vi verkligen kan och klarar vårt grunduppdrag. Om vi satsat på fordonssäkerhet och ett utryckningsförarbevis och lagt riktig fokus på dessa frågor hade vi då haft de trauman relaterat till de brandbilsolyckor som varit? Jag vet inte, men vi måste börja reagera och agera för jag och många med mig anser att svensk räddningstjänst går mot en smygavrustning om vi inte säger nej och stopp och vad vill ni och vi egentligen och vet våra finansiärer, skattebetalarna, vad de får? Nej det vet de inte och tyvärr än värre, inte många av de beslutande politikerna heller vilket med all tydlighet framkommer när de får frågorna.

Räddningstjänsten i en kommun svarar för skydd, säkerhet och är själva grundtryggheten i de flesta medborgares synsätt. Jag delar det synsättet. Statistiken över larmutvecklingen är inte tilltalande och jag hoppas nu att någon i debatten förklara den med att riskerna ökar för oftast får vi ju beskedet tvärs om. Men det klart, då handlar det ju om omorganisation och neddragningar och statistik är som ni vet, lite flytande. Ofta är glesbygdens sista kommunala service den hårt ansatta deltidskåren och storstadens brandkår ”spelar alltmer Kasperteater”. Alltså får mer arbetsuppgifter och hårdfokuserar resurser som i vissa delar är ytterst tveksamma i ett operativt och ur ett förmågeperspektiv och näst intill katastrofala ur ett ekonomiskt. Jag saknar ofta planeringen och svaren på frågorna innan, alltså INNAN, man åtar sig mer och fler och underfinansierade tjänster och inte bara åt sin eller sina kommuner utan numera även åt tex landstingen eller försöker konkurrera med andra aktörer för att finansiera delar av verksamheten. Sällan fungerar det och betalas sen i värsta fall med att ta bort någon brandman och är det klokt?

”Kommuner och region satsar på byråkrater i stället för på välfärd” sade Timbro i sin rapport 2009 och 2010 tillförde staten kommunsektorn 17 miljarder kronor extra, utöver ordinarie statsbidrag, för att värna ”välfärdens kärna” men trots det har vi haft och har en hel del omorganisationer inom räddningstjänsten av enbart ekonomiska skäl så vart tar pengarna vägen? Tja inte till räddningstjänsten och operativt arbete det är klart så politiker, det stundar val inom en snar framtid och vill ni bli kompis med en brandman eller få en snigel på ögat?

Många frågor i ledaren idag och det är medvetet för just så uppfattas svensk räddningstjänst av allt fler och tyvärr så verkar svaret på rubriken och då den första frågan vara: Försvarsdepartementet försvarar sig och sig själva och det är tveksamt om de förstått att de hanterar räddningstjänstfrågor och då människors liv och hälsa på ett mer jordnära och direkt sätt än bara på sina skrivbord i vanliga människors ögon.

Det är dags att vakna nu.

Om Peter Bergh

Förbundsstyrelseordförande för BRF. Ledarskribent på tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Applådera med en hand

I dessa tider av coronapandemi jobbar vi faktiskt på ungefär som vanligt nu efter en …