Hem » Ledare » Kom inte sen och gråt ”beslutsfattare”
Ledare av Peter Bergh

Kom inte sen och gråt ”beslutsfattare”

Vi har haft kongress, den 18 sedan år 1945 – den var SÅ bra och jag är SÅ nöjd och SÅ glad. Glad även över att bli omvald till rodret fyra år till; TACK!

Kongressen inleddes med säckpipor enligt internationellt koncept med hedrande av våra skadade och förolyckade kamrater under mandatperioden. Inte att förglömma de som drabbats av brandmannacancereländet. En fi n stund av reflektion från en internationell tradition som vi, OCKSÅ, tagit hem till Sverige för vår branschs räkning.

Ordet ”också” är medvetet skrivet och markerat då det visar sig i de historiska tillbakablickarna på kongressen att det är BRF som står för det aktiva, att ta med sig, att vilja, att genomföra och att söka samarbeten för förändringar. Kongressen kunde även konstatera att de fl esta svenska brandmän har sett det och har valt att organisera sig hos oss och att vi ständigt ökar i antal. Förbundet mår väl och är starkt rustat för framtiden.

Med samhällsförändringar följer förändringar i arbetslivet – för vår bransch såväl som i vissa delar den svenska modellen. Vi har ett högt förtroende i samhället, en stark samhörighet, en stark drivkraft och en verklig vilja att kunna påverka, vilket gör att vi tveklöst kommer att vara en betydelsefull part. Oavsett om vi är värnare, deltidare eller heltidare behövs vi alla och är man ett riktigt branschförbund är man solidarisk med branschen och yrket, samt har ett gott nätverk såväl nationellt som internationellt för sina frågor. Det har BRF och moderna branschförbund jobbar som BRF. Internationella fackförbund jobbar som BRF. Fackförbund som är partipolitiskt obundna och trovärdiga samhällsaktörer jobbar som BRF. Experter och sakkunniga jobbar som BRF och sätter alltid problemet före politiska eller konkurrensmässiga vinningar.

Ingen väljer att bli brandman på grund av lönen, utan de allra flesta gör det för att de vill jobba för ett säkertsäkrare- tryggare och bättre samhälle. Man vill värna och hjälpa och vara någon-som-fi nns-där och så länge man upplever att man då tillåts göra den skillnaden kan man stå ut med en hel del. Nu krackelerar även det på många ställen i brist på förmåga relaterat numerär och verktyg. Tyvärr kan man i många organisationer fundera över vad man har för syn på sin verksamhet och inte minst sin personal som pressas allt mer utan någon hänsyn till de effekter detta innebär. För såväl branschen, organisationen som den enskilde medarbetaren.

Att tro centrala att arbetsgivarorganisationer och kommunens personal- och HR-människor ska kunna något om branschen i allmänhet och den lokala organisationen i synnerhet är fel och där har räddningsledningen ett ansvar – ett STORT ansvar – att berätta hur det fungerar och varför. Även i varför inte det fungerar. Men på många ställen bockade man helt ned sig och sa ingenting – nästan som ett konkurrerande fackförbund – under konfl ikten och likväl nu. Alltså tyst i något som skulle kunna gynna de egna brandmännen, organisationen och med all rätt inte minst utifrån det kommunala självbestämmandet. Är räddningstjänsten lagstyrd och en tvingade verksamhet för en kommun? Hallå, knackknack, är det någon hemma?

Jag är alltså förvånad då man inte verkar nämnvärt bekymrad över de konsekvenser som en icke räddningstjänststyrd räddningstjänst innebär och i stället är fullt upptagna att hitta ytterligare kryphål för att spara någon 100-lapp extra i en del kommuner. Per år. Men kom nu inte sen och ”gråt ut i medierna” om personal och rekryteringsproblem. Vi kommer att bemöta er och berätta sanningarna och tro mig, vanliga människor fattar faktiskt vad som sker och håller på att ske. Den domen kommer att bli hård om man bara kramar sin tjänst och inte värnar sin organisation och sina medarbetare. Allmänheten, väljarna och fi nansiärerna vill ha en stark, effektiv och nära räddningstjänst för sina skattepengar så sluta att parera och politisera, och börja agera i och axla era respektive roller och värna grunduppdraget. En operativ räddningstjänst och blåljusverksamhet värd namnet.

Punkt och åter: Tack för förtroendet! // Peter

Om Peter Bergh

Förbundsstyrelseordförande för BRF. Ledarskribent på tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Applådera med en hand

I dessa tider av coronapandemi jobbar vi faktiskt på ungefär som vanligt nu efter en …