Hem » Ledare » Det gungar i karusellen
Ledare av Peter Bergh

Det gungar i karusellen

MSB utreder utbildningsverksamheten för att se på ”förutsättningar att utvecklas i förhållande till det uppdrag som myndigheten har och de förväntningar som fi nns hos myndighetens målgrupper för utbildning”. Utredningen ska vara klar den 1 februari 2016.

På BRF:s initiativ finns frågorna också från RiB 15 i en särskild arbetsgrupp som tittar på detta ur ett mer avtalsmässigt perspektiv.

Jag var med, och BRF var starkt drivande, till att få till de skolor vi har i dag, och till nationella räddningstjänstutbildningar, med tron att det skulle verka och borga för kvalitet och likhet. Två skolor lades ned och två behölls i MSB:s regi efter Räddningsverkets sorti. Ett antal miljoner sparades och gav möjligheter till investeringar och en tryggad utveckling där Sverige kunde vara ledande – i tanken och planerna alltså.

Utbildning, kvalitet, förmåga, arbetsmiljö och rekryteringsfrågorna hänger ihop på många sätt och är i allra högsta grad en framtidsfråga, men vi har under åren utryckt oro och varit tvungna att framföra kritik. Den framtid vi hoppades på – med fortsatt dialog och utveckling – byttes snart till interna utvärderingar och i delar stagnation. Tyvärr med en tillgänglighet på utbildningsplatser som inte stod/står upp mot behoven.

Rekryteringsproblemen är stora, minst sagt, och personalomsättningen för deltidsbrandmän betydande, och många hinner inte ens, eller har inte fått eller haft möjlighet till utbildning – mer än den förberedande preparandutbildningen, innan de hunnit sluta. Andra väntar och väntar och när de får möjlighet ska det stämma med det övriga livet, kanske en familj och en huvudarbetsgivare som då upptäcker att det innebär bortavaro och olägenheter. Inte nog med att det är för få platser, det är för fyrkantigt och krångligt att få en plats och inte kunna byta bort den, eller till sig en, ens från samma arbetsgivare. Utbildningen borde kunna delas upp i mindre avsnitt, fl er delar självstudier, andra delar närmare sin egen hemort och även över längre tid. De totalt nio veckornas utbildning kanske skulle kunna ta ett par år? Med mera, mycket mera, för idéer saknas inte.

Sen finns det många stolar att lägga ansvaret mellan och inte minst det ekonomiska – om den operativa förmågan ska behållas, eller rent av utvecklas, måste detta tydliggöras så inte kommunerna sitter med detta i knät. Ensamma. En del kommuner har både möjlighet och ekonomi men inte fl ertalet och ska vi då ha olika utbildning, läs kompetens och förmåga, i olika delar i Sverige? Olika och oreglerat får konsekvenser för räddningstjänstens totala förmåga och hur ska vi kunna samverka över kommungränsen och vid den större olyckan? Nämnas bör att BRF inte är emot olikheter i sak, men om vi utför ett arbete och behöver en viss förmåga bör utbildningen utgå från att kunna genomföra det arbetet och i grunden vara lika. En trafi kolycka är väl ändå en trafi kolycka i grunden oavsett om den sker i Skåne eller i Norrland, eller? Visst, det kan vara kortare framkörning eller mer snö men i grunden alltså.

Utbildningen av både hel- och deltidsanställda brandmän är en oerhört viktig fråga som ska säkerställa den kompetens vi vill se i den kommunala räddningstjänsten nu och i framtiden. Ansvaret för att detta överhuvud taget är möjligt – en likvärdig utbildning och ytterst räddningstjänstens förmåga – vilar tungt på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Där bör det ligga kvar, och då menar jag ansvaret för innehåll, kvalitet, certifi ering och examination.

Däremot kan utbildarna vara andra och inte minst kommunerna själva, om dessa också ges ekonomisk möjlighet.

Om MSB har pengarna i dag, men imorgon inte utför vad man gör i dag, ska de heller inte ha pengarna. Förenklat sett. Krånglar vi till det är det dock tveksamt om MSB utför det de borde i dag; relaterat detta så kanske pengarna räcker ändå för fl er och mer, med ett annat upplägg? Sen, kan det fi nnas en koppling mellan skadekostnadsläget vs mindre eller avsaknad av utbildning? Jag tror nog att gungorna tar in vad karusellerna kostar och samhällsekonomiskt kan det inte vara bra att skära i utbildning för räddningstjänsten, utan precis tvärs om. Vi behöver inte mindre utan mer, kvalitetssäkrade och smartare utföranden och paket anser vi. Den 1 februari 2016 får vi se vad MSB anser.

Jag är orolig.

Om Peter Bergh

Förbundsstyrelseordförande för BRF. Ledarskribent på tidningen Swedish Firefighters.

Läs även

Applådera med en hand

I dessa tider av coronapandemi jobbar vi faktiskt på ungefär som vanligt nu efter en …